Wat stelen we in een restaurant? Alles…

De horeca is traditioneel een courant slachtoffer van diefstallen, maar de karakteristieken van de feiten hebben een belangrijke evolutie gekend.

Dat zegt Kate Krader, redacteur bij het persbureau Bloomberg. Terwijl in het verleden vooral het bestek het doelwit van gelegenheidsdieven was, moet volgens Krader immers worden vastgesteld dat de huidige generatie daders eigenlijk geïnteresseerd is in alle objecten die mogelijk ongemerkt kunnen worden meegenomen. Op die manier kunnen de restaurants volgens Krader vaak ook bijzonder waardevolle voorwerpen kwijtraken. Kate Krader verwijst naar een eerder artikel van de krant The New York Times, waarin onder meer gewag gemaakt werd van een diefstal van zilveren champagne-emmers ter waarde van 1.200 dollar of een bamboe-lamp van 1.000 dollar. “De daders moeten nochtans weten dat op dergelijke feiten al met zware straffen worden gesanctioneerd,” benadrukt de redacteur. “Bovendien weet het personeel meestal heel snel wanneer er iets is verdwenen.

Daderprofiel

Kevin Floyd, één van de eigenaars van het restaurant Underbelly, zegt te vermoeden dat de daders met hun buit uiteindelijk meestal ook niets aanvangen en is de diefstal meestal een misplaatste vorm van amusement. In New York getuigt het Japanse restaurant Megu sinds zijn heropening in oktober vorig jaar al meer dan zestig exclusieve borden, die per exemplaar ongeveer 500 dollar kosten, door diefstallen te zijn kwijtgeraakt. “Het personeel heeft nu de opdracht gekregen om de borden onmiddellijk af te ruimen wanneer de klant de maaltijd heeft beëindigd,” benadrukt Kate Krader. De restaurants merken nog op dat het onmogelijk is vooraf te gissen welke klanten malafide bedoelingen koesteren, want de daders zouden in alle mogelijke bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën kunnen worden teruggevonden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20