Wat hebben communisten met rood?

De eerder deze maand uit de Chinese Communistische Partij gezette politicus Bo Xilai werd in China bekend met zijn “rode” campagne, waarin hij een maoïstische cultuur promootte met patriottische liederen en rode kostuums.  Maar waarom rood?, vraagt Slate.com zich af.

Rood is de kleur van de revolutie. De radicale Jacobins gebruikten rode vlaggen tijdens de Franse Revolutie en ook tijdens de liberale revoluties van 1848 wapperden over gans Europa rode vlaggen. Later zouden naast democraten en anarchisten, ook socialisten en communisten onder rode vlaggen  marcheren, geïnspireerd door Marx en Engels,.

Tot het begin van de 19de eeuw was de rode vlag eerder een symbool voor noodsituaties geweest. Zo waren het niet de revolutionairen maar de contrarevolutionairen die in 1791 onder een rode vlag protesteerden tegen de afzetting van Lodewijk XVI.

Tijdens de Commune van Parijs in 1871 droegen de marxisten voor het eerst rood als hun officiële kleur. Vanaf dan werd rood vooral met het communisme geassociëerd, wat Marx de weinig benijdensaardige titel van “Rodeterreurdokter” opleverde.

Tegen de tijd dat de Oktoberrevolutie van 1917 het Rode Leger in de globale belangstelling bracht, was rood in de ogen van de wereld synoniem geworden van de socio-economische doctrine van het socialisme.