Wat was de waarde van de naam ‘Michael Jackson’ toen hij stierf?

De erfgenamen van popzanger Michael Jackson dreigen een bijkomende claim van de Amerikaanse belastingdienst te moeten betalen.

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) blijkt immers niet akkoord met het bedrag dat de erfgenamen aan de merkwaarde en de portretrechten van Jackson willen koppelen. Daarbij werd immers gewag gemaakt van een waarde van amper 2.105 dollar, waarbij werd opgemerkt dat het imago de popzanger op het ogenblik van zijn overlijden bijna acht jaar geleden aangetast was door geruchten over onder meer kindermisbruik en allerlei andere incidenten. De Amerikaanse fiscus is het met die stelling echter niet eens.

Kinderen

De erfgenamen werden dan ook door de Internal Revenue Service voor de rechter gedaagd. Indien de Amerikaanse belastingdienst in het gelijk wordt gesteld, dreigen de gedaagden een heffing van meer dan 500 miljoen dollar en ongeveer 200 miljoen dollar boetes te zullen moeten betalen.

De erfgenamen voeren echter aan dat diverse bewijzen voor de beperkte merkwaarde van Jackson kunnen worden aangevoerd. Onder meer wordt opgemerkt dat de popzanger weliswaar in Londen nog vijftig volledig uitverkochte shows op de agenda had staan, maar er niet in was geslaagd om een sponsor voor een tournee te vinden.

De merkwaarde van de popzanger moet volgens de Amerikaanse fiscus geraamd worden op 161 miljoen dollar. Vier jaar geleden was nog een bedrag van 434 miljoen dollar genoemd.

“Geen enkele andere merknaam van een beroemdheid – zij het Elvis Presley, Marilyn Monroe of Muhammad Ali – is zo hoog ingeschat,” benadrukte Howard Weitzman, één van de advocaten van de erfgenamen.

“Bovendien heeft Michael Jackson nooit veel profijt gehaald uit zijn naam. Alles was gericht op de muziek. Ook tijdens zijn leven heeft hij slechts 50 miljoen dollar uit merkrechten geïnd.” Weitman heeft het dan ook over een onredelijke taks, die bovendien ten koste zou gaan aan de zekerheden die de popzanger voor zijn kinderen wou creëren. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20