Wat als je autoverzekering geweigerd is?

In ons land mag je alleen met een auto de openbare weg gebruiken als het betreffende voertuig deugdelijk verzekerd is. In de praktijk wil dit dus zeggen dat je minimaal een Burgerlijk Aansprakelijkheid autoverzekering (BA-autoverzekering) af hebt gesloten voor het voertuig waarmee je je op het Belgisch wegennetwerk wilt gaan begeven. Helaas kan het in bepaalde gevallen gebeuren dat een verzekeraar weigert om je aanvraag voor een autoverzekering af te wijzen en kun je dus zelfs geen gebruikmaken van deze wettelijk verplichte basisverzekering voor auto’s.

Wat is een BA-autoverzekering?

Een BA-autoverzekering is een afkorting van de Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering. Het betreft een autoverzekering die de schade die een verzekerde aan derden dekt. In ons land is het wettelijk verplicht om een BA-autoverzekering af te sluiten als je in een auto wilt gaan rijden op de openbare weg. Deze verzekering zal immers de lichamelijke- en materiële schade dekken die een verzekerde toebrengt aan derden in België (en in alle landen die op de groene kaart staan vermeld). Verder zal de BA-autoverzekering voor bijna elke schade dekking bieden die toe is gebracht met het verzekerde voertuig. Hierbij kun je onder andere denken aan schade aan gebouwen, toegangspoorten en de infrastructuur.

Als je alleen een BA-autoverzekering af hebt gesloten, dan zal de schade aan het eigen voertuig, of aan de bestuurder van dit voertuig, niet worden gedekt. De schade, zowel lichamelijk- als materieel, van inzittenden van een verzekerde auto is echter wel verzekerd via de BA-autoverzekering.  Verzekeraars mogen echter de dekking beperken op het moment dat iemand onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van zijn, of haar, eigen voertuig. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als deze persoon toch is gaan rijden, terwijl diens rijbewijs af is genomen door politie of justitie, of op momenten dat deze persoon aantoonbaar niet in staat is om een auto te besturen.

Hoeveel kan jij besparen met een kilometerverzekering?

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Redenen voor een weigering van een autoverzekering

Een verzekeraar die autoverzekeringen aanbiedt, kan diverse redenen opvoeren om een kandidaat-verzekerde te weigeren. In de regel zal een dergelijke weigering iets te maken hebben met een bepaald risico dat de verzekeraar niet bereid is te lopen door een bepaald persoon of diens auto onder te brengen in een verzekeringsformule. Hierbij kan er een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • een autoverzekering die geweigerd is vanwege het voertuig,
 • een autoverzekering die geweigerd is vanwege de persoonlijke situatie van de kandidaat-verzekerde.

Een verzekeraar mag iedere aanvraag voor een verzekering in principe afwijzen. Deze weigering kan dan iets te maken hebben met het voertuig waar een verzekering voor afgesloten dient te worden, maar even goed met de persoonlijke situatie van de kandidaat-verzekerde. Een heleboel verzekeraars zullen bijvoorbeeld vaak jonge bestuurders weigeren op te nemen in hun verzekering als ze een dure auto rijden. De reden voor een dergelijke weigering ligt doorgaans in het feit dat jongere, en dus meestal ook minder ervaren, bestuurders vaker betrokken zijn bij ongelukken.

 • Autoverzekering geweigerd vanwege het voertuig: indien een (jonge) bestuurder van een dure auto een verzekering aanvraagt, dan kan de verzekeraar deze aanvraag weigeren vanwege het feit dat een dure auto die schade oploopt al snel voor een heleboel kosten zal zorgen waar de verzekeraar voor op dient te draaien. Wanneer een verzekeraar de aanvraag voor een autoverzekering in een dergelijke situatie alsnog aanvaardt, dan zal de verzekerde een aanzienlijke premie af dienen te dragen.

Een andere reden die een verzekeraar op kan voeren om je een aanvraag voor een autoverzekering af te wijzen, is het ontbreken van voldoende beveiliging aan het te verzekeren voertuig. Bepaalde auto’s, zoals dure merken en cabriolets, zijn namelijk extra gevoelig voor diefstal. Om dit soort voertuigen toch te kunnen verzekeren, zul je in bepaalde gevallen eerst een aantal veiligheidsmaatregelen dienen te treffen, zoals het installeren van een startonderbreker of een goedgekeurd alarmsysteem.

De voorwaarden die verzekeraars hanteren om een verzekeringsaanvraag goed te keuren kunnen van verzekeraar tot verzekeraar behoorlijk uiteenlopen. Het kan dan ook gebeuren dat je aanvraag voor een autoverzekering bij de ene verzekeraar af wordt gewezen, terwijl een ander je aanvraag wel aanvaardt (maar daar bijvoorbeeld wel een hogere verzekeringspremie voor wil ontvangen).

 • Autoverzekering geweigerd vanwege de persoonlijke situatie van de kandidaat-verzekerde: in sommige gevallen kan een kandidaat-verzekerde vanwege zijn, of haar, persoonlijke situatie worden geweigerd na het indienen van een aanvraag voor een autoverzekering. Hierbij kun je onder andere denken aan situaties als:
  • Je rijbevoegdheid is door de daarvoor bevoegde instanties ontzegd,
  • Je gebruikt het te verzekeren voertuig voor zakelijke doeleinden gebruiken. In dat geval dien je immers een zakelijke autoverzekering aangaan, in plaats van voor een particuliere autoverzekering te kiezen.
  • Je oude verzekeraar heeft de vorige autoverzekering opgezegd vanwege achterstallige betalingen of vanwege een groot aantal schadeclaims dat je in hebt gediend. In de praktijk blijkt dan ook dat je met negatieve schadevrije jaren je dus minder eenvoudig een nieuwe verzekering voor je auto af kunt sluiten.
  • Je hebt een strafblad en dat kan eveneens een reden voor een verzekeraar zijn om je aanvraag voor een autoverzekering te weigeren.
  • Je hebt een valse verklaring afgelegd op het moment dat je een autoverzekering afsloot, of bij het indienen van een schadeclaim.

Wat kun je doen na een weigering van een autoverzekering?

Op het ogenblik dat je geen BA-autoverzekering af kunt sluiten, dan kun je altijd terecht bij het Tarificatiebureau. Voorwaarde is echter wel dat je door minimaal 3 verzekeraars afgewezen bent na het indienen van een aanvraag voor een autoverzekering, of als je mimiaal 3 verzekeringsvoorstellen hebt ontvangen met een hoge verzekeringspremie of een hoge vrijstelling. Indien een voorgestelde premie of vrijstelling namelijk erg hoog is, dan heeft de verzekeraar de plicht om dat aan de (kandidaat-)verzekerde te melden.

Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet, dan kan het Tariferingsbureau je wel een BA-autoverzekering aanbieden. Hierbij moet je je wel bedenken dat de verzekeringspremie in de regel hoger zal zijn dan de premie die een verzekerde onder normale omstandigheden zou moeten betalen. Daarbij komt verder dat dit bureau alleen je aansprakelijkheid voor één jaar zal verzekeren. Het verzekeren van bijvoorbeeld een eigen schade aan het verzekerde voertuig, zoals bij een omniumverzekering, behoort niet tot de mogelijkheden in dit geval.

Autoverzekering via het Tariferingsbureau

De Belgische overheid heeft in het jaar 2003 het Tariferingsbureau BA Auto in het leven geroepen om kandidaat-verzekerden te kunnen helpen. Het doel van het Tariferingsbureau is personen die door de verzekeraars uit zijn gesloten alsnog een BA-autoverzekering tegen een redelijke prijs (volgens de standaarden op de verzekeringsmarkt in ons land) aan te bieden. 

Overigens ben je als kandidaat-verzekerde niet verplicht om het voorstel van het Tariferingsbureau te accepteren en heb je nog altijd de mogelijkheid om een andere BA-autoverzekering op de reguliere verzekeringsmarkt af te sluiten. De opdracht van het Tariferingsbureau is om de premie en de voorwaarden van een autoverzekering vast te stellen van de bestuurders die bij reguliere verzekeraars geen verzekering af kunnen sluiten, die geen BA-autoverzekering kunnen vinden of die enkel een dergelijke verzekering kunnen vinden tegen een erg hoog tarief.

Het Tariferingsbureau zal het beheer van de risico’s, die worden gelopen door de acceptatie van een dergelijke autoverzekering, bij een welbepaalde verzekeraar onderbrengen. De rekeningen van het Belgische Gemeenschappelijk Waarborgfonds zullen deze beheersresultaten in zich opnemen. Dit wil dan ook zeggen dat alle verzekeraars die op de reguliere verzekeringsmarkt actief zijn, samen aan een degelijk functioneren van het Tariferingsbureau hun bijdrage zullen leveren. De verliezen waar het Tariferingsbureau mee te kampen heeft zal eveneens door deze verzekeraars worden gedragen.

Hoe gaat HET Tariferingsbureau te werk?

Het Tariferingsbureau zal het bedrag van de premie vast gaan stellen. Dit zal dienen te gebeuren binnen de maand na ontvangst van de aanvraag voor de autoverzekering. Na het nemen van deze beslissing zal de kandidaat-verzekerde binnen de 8 dagen hiervan op de hoogte worden gebracht. Als kandidaat-verzekerde ben je overigens niet verplicht om akkoord te gaan met de beslissing die genomen is door het Tariferingsbureau. Op het moment dat je van mening bent dat een verzekeraar op de reguliere verzekeringsmarkt je bijvoorbeeld een lagere premie kan bieden, dan ben je uiteraard vrij om je tot deze partij te wenden.


Indien je het voorstel van het Tariferingsbureau wel wilt accepteren, dan hoef je alleen maar de voorgestelde premie te voldoen. Bij acceptatie zal de verzekerde dan verzekerd zijn bij één van de volgende drie bedrijven:

 • Axa Belgium,
 • Ethias,
 • Fortis Insurance Belgium.

De verzekeraar die je autoverzekering aan heeft genomen, zal je dan ook de groene kaart en het verzekeringscontract toe dien komen en eventuele schadeclaims gaan behandelen, net zoals dat zou gebeuren wanneer je een autoverzekering af had gesloten bij een willekeurige verzekeraar op de reguliere verzekeringsmarkt.

Je moet er echter wel rekening mee houden dat het voorstel van het Tariferingsbureau met betrekking tot je BA-autoverzekering slechts 1 maand geldig zal blijven. Na het verstrijken van deze termijn kan kun je je voor de duur van 8 maanden niet meer tot het Tariferingsbureau richten als je geen reguliere verzekering aan kunt gaan.

Conclusie

Indien je geen reguliere BA-autoverzekering (met een aanvaardbare premie) kunt vinden, dan kun je onder bepaalde voorwarden terecht bij het Tarificatiebureau. Het is namelijk niet altijd even eenvoudig om een verzekeraar te vinden die je auto wil verzekeren vanwege een aantal uiteenlopende redenen. Op het moment dat je informeert naar een autoverzekering, dan zal de verzekeraar onder andere meer willen weten ten aanzien van:

 • je verleden als bestuurder,
 • het aantal jaren dat je je rijbewijs al hebt,
 • het aantal ongevallen die je hebt veroorzaakt.

Dit soort criteria worden ondermeer door de verzekeraar gebruikt om te beoordelen of een kandidaat-verzekerde een verzekeringsvoorstel gedaan kan worden, of dat de verzekeringsaanvraag afgewezen dient te worden. Het vinden van een BA-autoverzekering kan om die reden dan ook een helse opgave blijken te zijn.

Over het algemeen zal een verzekeraar een aanvraag voor een autoverzekering weigeren om één van de volgende redenen:

 • er zijn te veel schadegevallen door je veroorzaakt of je hebt zelfs meerdere keren schade geleden,
 • je hebt een verzekeringspremie niet voldaan, ondanks het feit dat de verzekeraar je meerdere herinneringen toe heeft gezonden.
 • je hebt een valse verklaring afgelegd bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst, of je bent niet eerlijk geweest bij het indienen van een schadeclaim.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20