Wandelpaden en fietsroutes zorgen voor betere gezondheid omwonenden

De aanwezigheid van speciaal aangelegde routes voor wandelaars, lopers of fietsers, kunnen een belangrijke positieve impact hebben op de gezondheid van de omwonenden. Dat blijkt uit een studie onder leiding van wetenschappers aan de University of Manitoba in de Canadese stad Winnipeg.

Het onderzoek, gebaseerd op een analyse van de activiteit op vier routes voor wandelaars en fietsers in Winnipeg, bracht aan het licht dat bij de omwonenden het risico op hartaandoeningen 8 procent lager lag dan bij de gemiddelde bevolking.

Bescherming

De bestudeerde routes – de Yellow Ribbon Greenway, Northeast Pioneers Greenway, Transcona Trail en Southside Greenway – variëren in lengte van vier tot zeven kilometer en bevinden zich in grotendeels voorstedelijke gebieden. De onderzoekers ontdekten dat de paden wekelijks door 5.000 fietsers werden gebruikt. Dit komt overeen met 1,6 miljoen passanten over een periode van vijf jaar.

“Sinds de paden tien jaar geleden werden aangelegd, heeft het initiatief volgens onze berekeningen aan vierduizend tot zevenduizend omwonenden een betere bescherming tegen een mogelijke hartaandoening geboden”, stipt onderzoeksleider Jon McGavock, professor kindergeneeskunde aan de University of Manitoba, aan.

“Daarbij kon echter ook worden vastgesteld dat de gezondheidsvoordelen de hoogste niveaus bereikten bij de bevolkingsgroep die langsheen de Southside Greenway – de route die meeste gebruikers bleek aan te trekken – woonde.”

De onderzoekers merkten op dat binnen een gebied met een straal van 400 meter rond de paden ongeveer 48.000 mensen woonden. “De aanleg van dergelijke paden kunnen bij de omwonende bevolking tot een betere gezondheid leiden, maar dit effect is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de karakteristieken van de betrokken routes”, voert McGavock aan.

Bestemming

“De beslissing om een pad aan te leggen, is niet voldoende”, geeft de wetenschapper aan. “De uitgestippelde route moet een interessante bestemming hebben, zich dichtbij een bewoond gebied bevinden en liefst ook deel uitmaken van een groter netwerk.”

“De routes moeten aansluiten op locaties die voor vele mensen een regelmatige bestemming vormen”, beklemtoont de onderzoeker. “Met een interessant doel zal het gebruik van de route toenemen. Routes die op een nuttige manier kunnen worden gebruikt, zullen een groter aantal wandelaars en fietsers aantrekken en dus ook de grootste impact op de volksgezondheid hebben.”

“De conclusies van onze studie kunnen voor de aanleg van routes voor fietsers en wandelaars een interessante leidraad bieden”, merkt McGavock op. “De aanleg van dergelijke paden kent een snelle groei, maar meestal wordt bij de planning weinig geïnvesteerd in onderzoek naar de mogelijke impact die de initiatieven op de gezondheid van de bevolking zou kunnen hebben.”

“Nochtans kan dit een groot verschil betekenen.”

Meer