Walvissen verjagen ijsberen op smeltende ijskappen

Orka’s en Groenlandse haaien kunnen in de toekomst de ijsbeer verdringen als grootste predator van de Noordpool. Door het smelten van de ijskap is het immers mogelijk door het water dieper in het poolgebied door te dringen.

Dat zeggen wetenschappers aan de Manitoba University in Canada. De onderzoekers achten het zelfs niet uitgesloten dat ook de ijsbeer zelf uiteindelijk een prooi van de zwemmende predatoren kan worden. Voor narwallen, dolfijnen en zeehonden wordt het gebied volgens de Canadese wetenschappers levensgevaarlijk omdat ze door het verdwijnen van het ijs minder kans hebben om aan aanvallen vanuit zee te ontsnappen.

Kabeljauw

“IJsberen zijn rond de Noordpool altijd het belangrijkste roofdier geweest,” verduidelijkt Steve Ferguson, bioloog aan de Manitoba University. “De dieren moeten zich echter over het ijs kunnen begeven – of van ijsschots naar ijsschots zwemmen – om op zeehonden te kunnen jagen.” “Wanneer de ijskap echter wegsmelt, zullen de dieren echter aan wal moeten blijven of langere afstanden zwemmen, waarbij ze echter zelf de prooi van andere predatoren kunnen worden. Bovendien blijven orka’s meestal ver weg van ijs, dat immers hun vinnen zou kunnen beschadigen.” [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11885510.858219793!2d-108.70275640425709!3d64.08953588831284!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4e753c9b20485bfd%3A0x4e5f0d379253c31!2sArctic!5e0!3m2!1snl!2sus!4v1482074956906&w=600&h=450] Naarmate de klimaatverandering zich verder doorzet, dreigen deze fenomenen zich volgens de wetenschappers nog sterker te zullen manifesteren. Daarbij wordt erop gewezen dat het Noordpool-gebied over vijftien tot twintig jaar tijdens de zomerperiode wellicht nagenoeg ijsvrij zal zijn. “Dit zou voor een aantal kleinere soorten een regelrechte ramp kunnen worden,” wordt er opgemerkt. “De ijskap is immers ook de biotoop van jonge kabeljauw, die er zich beschermd weet tegen zijn vijanden.” “De kabeljauw is bovendien de basismaaltijd voor de zeehond, die op zijn beurt de belangrijkste prooi is voor de ijsbeer. Wanneer het ijs smelt, verdwijnt ook de kabeljauw. Wanneer de vis verdwijnt, verhongert de zeehond. Wanneer er geen zeehonden meer zijn, moet ook de ijsbeer verdwijnen.” (mah)

Meer