Waarom vrouwen graag roddelen

Vrouwen gunnen elkaar weinig, en dat wordt paradoxaal genoeg veroorzaakt door hun empathisch vermogen. Dat beargumenteert psycholoog en coach Roos Woltering. Vrouwen benaderen personen in hun omgeving kritisch en draaien hun hand niet om voor een potje roddelen. Mannen zijn uiteraard regelmatig het onderwerp van de roddels, maar nog vaker zijn andere vrouwen het doelwit.

Over het algemeen hebben vrouwen meer empathisch vermogen dan mannen. Empathie is het vermogen om emoties in andere mensen te herkennen. Juist dit inzicht in de psyche en gemoedstoestand van de ander, zorgt ervoor dat vrouwen sneller iemands zwakke plek vinden. Zodra vrouwen onderling iets hebben uit te vechten wordt dat niet via directe agressie geuit (directheid, verbaal geweld), maar via indirecte agressie zoals pesten, beledigen, roddelen of negeren.

Mannen verkrijgen in een groep populariteit via hun fysieke kracht, succes en macht. Vrouwen verkrijgen onderlinge populariteit als ze door anderen aardig worden gevonden. Dat kan door anderen in een kwaad daglicht te zetten zodat je er zelf beter vanaf komt. De mannelijke meetlat bestaat dus uit objectieve factoren, en de vrouwelijke uit meer subjectieve. Dat werkt manipulatie, jaloezie en geroddel in de hand.

[Gebaseerd op: Management Support]