Waarom praten vrouwen meer dan mannen?

[PICTURE|sitelpic]Er is een biologische verklaring voor het feit dat vrouwen tot driemaal zoveel praten als mannen: wetenschappers hebben ontdekt dat vrouwen meer ‘taalproteïne’ in hun brein hebben, waardoor ze dagelijks gemiddeld tot 13.000 meer woorden in de mond nemen dan mannen en ook sneller en geconcentreerder praten. Dat staat te lezen op Science World Report.

Onderzoekers van de Maryland School of Medicine publiceerden hun onderzoek over de verschillen in spraak tussen de twee geslachten in het ‘Journal of Neuroscience’. Ze bestudeerden het gen FOXP2, dat volgens onderzoek uit 2001 beslissend is voor spraakvorming, in zowel ratten als mensen.

Uit de studie op ratten blijkt dat het FOXP2-eiwit tot tweemaal zo vaak voorkomt in de hersenen van jonge mannelijke ratten. Dat ondersteunt hun hypothese, want jonge mannelijke ratten maken tot dubbel zoveel geluid als vrouwelijke.

Toen ze de aanwezigheid van het gen nagingen in de hersenen van recent overleden kleuters, ontdekten ze tevens dat er 30% meer FOXP2-proteïne in meisjeshersenen aanwezig was dan in die van jongens.

De resultaten van deze studie tonen aan dat het FOXP2-‘taalproteïne’ inderdaad een essentiële communicatiemolecule is voor zoogdieren en geven het startschot voor een nieuwe wetenschappelijke aanpak om de evolutie van onze spraak te bestuderen. Bovendien geeft het ook een mogelijke verklaring voor de praatgierigheid van vrouwen.