Waarom hebben giraffen zo’n lange nek?

Waarom hebben giraffen een uitzonderlijk lange nek? Algemeen wordt aanvaard dat deze dieren door de eeuwen heen een lange nek ontwikkelden omdat ze zo bladeren van bomen konden opeten, die andere dieren niet konden bereiken. Maar de bewijsvoering die deze theorie ondersteunt is zwak. Zo hebben studies aangetoond dat giraffen in Afrika hun voedsel zelden uit de top van bomen halen, zelfs wanneer het voedsel schaars is.

Volgens een andere theorie zou de lengte van de nek te maken hebben met seksuele selectie. Om in de gunst van een vrouwelijke giraf te komen bekampen de mannetjes elkaar door hun hoofden tegen elkaars benen en ribben aan te slaan. Exemplaren met een lange en sterke nek halen hier de bovenhand. Maar ook hier zit een kink in de kabel, want indien deze theorie juist is waarom hebben ook vrouwelijke giraffen dan zo’n lange nek? (alhoewel die korter is dan mij hun mannelijke collega’s)

Uit onderzoek van de universiteit van Kaapstad moet nu blijken dat de waarheid ergens in het midden tussen beide bovenvermelde theorieën ligt. De nek van de giraf begon te groeien naarmate hij het nodig had om hoger gelegen voedsel te bereiken. Maar eens hun nek een zekere lengte had bereikt, begonnen de mannetjes hem als wapen te gebruiken – dat bezorgde hen een hogere status als partner, waarna de nek nog verder groeide.