Waarom eten we drie keer per dag?

In de middeleeuwen at een Europese boer ’s ochtends wat brood en dronk daarbij een glas bier. Hij nam zijn eten mee naar de velden, waar hij  tussen 14 en 18 uur een stevige maaltijd verorberde. Soms at hij zelfs later, naargelang zijn werk, het seizoen en nog een reeks andere factoren. ’s Avonds at hij niets meer.

‘Drie maaltijden per dag’ klonk in het Westen vaak als een van de Tien Geboden, ook al was het dat niet. Vandaag zijn drie maaltijden per dag steeds minder de norm geworden. Wat we eten en wanneer we dat doen wordt steeds minder bepaald door onze familiale gewoonten en het ritme van onze collega’s, maar steeds meer door onze persoonlijke voorkeuren en onze trek op dat moment van de dag.

Ooit was dat anders: ‘drie maaltijden per dag’ en ‘niet eten tussen maaltijden in’ maakt deel uit van onze culturele gewoonten. Toch is er geen enkel biologisch argument dat zegt dat drie maaltijden per dag onontbeerlijk zijn, aldus Paul Freedman, die geschiedenis doceert aan de Yale-universiteit in de VS en een boek aan het onderwerp wijdde: Food: The History of Taste.

Maar mensen houden ervan te worden gerustgesteld door gewoonten en voorspelbare rituelen. Drie keer per dag eten is zo’n gewoonte, aldus de professor. Ook al variëerde die hoeveelheid altijd al, naargelang het tijdperk en het sociale milieu waarin men zich bevond.

De wetenschap zorgt in dit verband vooral voor verwarring: een recente studie van het Amerikaanse ministerie van Landbouw stelt dat het beter is eens per dag een stevige maaltijd te gebruiken dan drie kleinere. Een studie van de universiteit van Maastricht concludeert dat wie minstens 4 maaltijden per dag gebruikt de kans op zwaarlijvigheid met 45% vermindert. Uit onderzoek van de universiteit van Ottawa blijkt dan weer dat het tot zich nemen van vele, kleine maaltijden geen invloed heeft op gewichtsverlies.

De conclusies van deze studies zijn dermate uiteenlopend omdat ook andere factoren het eindresultaat beïnvloeden: wat men eet, wanneer men eet, is de eter sportief aangelegd of niet, zijn er genetische factoren die meespelen, enz…

Conclusie: 1, 3 of 5 maaltijden per dag… het is goed, noch slecht en bovenal een kwestie van gewoonte…