Waarom doen mannelijke tieners zo graag stoer?

Mannelijke tieners zijn door hun hersenstructuur geneigd om de consequenties van riskant gedrag over het hoofd te zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University en de Cornell University. Opgemerkt wordt dat deze leeftijdsgroep door een grote reeks veranderingen gaat terwijl ook hun hersenen zich nog volop moeten ontwikkelen.

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers verklaren waarom tieners vaak een voorkeur vertonen om in het leger te dienen, maar zich ook lenen voor terroristische activiteiten. Gezien de belangrijke impact die het gedrag kan hebben op gezinnen en de maatschappij, is een inzicht in het gedrag van deze jongeren volgens de researchers heel belangrijk.

Sociologen en psychologen hebben al herhaaldelijk vastgesteld dat het tienerbrein vaak geneigd is om risico’s te minimaliseren, zich impulsief te gedragen en zich niet door dreigende sancties te laten afschrikken.

“Mannelijke tieners lijken vaak ongevoelig voor waarschuwingen voor de consequenties van risicovol gedrag,” benadrukt onderzoeksleider Pradeep Bhide, neutowetenschapper en directeur van het Center for Brain Repair aan de Florida State University.

“Die goedbedoelde waarschuwingen worden vaak op een schouderophalen ontvangen, maar eigenlijk kan men de jongeren die houding niet kwalijk nemen. Dat gedrag zit ingebakken in de anatomie van het brein van de mannelijke tiener.”

Het brein beschikt over een netwerk dat emoties moet regelen bij het maken van beslissingen, maar bij tieners zou dat systeem niet volledig in evenwicht zijn. “Tieners worden vaak misbegrepen, niet alleen door de ouders, maar ook door de betrokkenen zelf,” zegt professor Bhide. “De tienerleeftijd is een cruciale fase in het leven en kan bijzonder stresserend zijn.”

“Deze jongeren worden met gigantische veranderingen geconfronteerd, terwijl tegelijkertijd ook hun hersenen een fundamentele evolutie doormaken. De tienerjaren zijn een bijzonder drukke periode in de ontwikkeling van het brein. Die overgangsperiode is de grote verantwoordelijke voor het opmerkelijke gedrag dat deze groep vaak vertoont.”

“In tegenstelling tot kinderen of volwassenen vertonen mannelijke tieners bij de confrontatie met een bedreiging een grotere activiteit in de hersenregio die verantwoordelijk is voor emoties,” geeft Pradeep Bhide aan. “Daardoor wordt het moeilijker om de bedreiging te negeren en dient vaak een irrationele reactie opgemerkt te worden.”

“Uit hersenscans bleek dat het voor de jongens vaak onmogelijk was om zichzelf in toom te houden, ook al worden ze gewaarschuwd voor de mogelijke risico’s.”

Volgens een aantal wetenschappers kan het fenomeen mogelijk evolutionair worden verklaard als een noodzakelijke basis voor het jachtgedrag, het afweren van bedreigingen of het vinden van een partner. (mah)