Waarom de rijken rijk blijven… ze investeren anders dan de rest

De rijke bevolkingsgroep vertoont vaak een totaal ander beleggingsgedrag dan de rest van de bevolking. Dat zegt de Canadese financieel analist Bryan Borzykowski. Hij wijst erop dat de gemiddelde bevolking de voorkeur geeft aan beleggingsfondsen en aandelen, terwijl de rijkere bevolkingsklasse vooral interesse toont in vastgoed, kunst, ondernemingen en andere opmerkelijke investeringen. Die keuze zorgt er volgens Borzykowski echter ook voor dat de investeringen van de rijkere beleggers winstgevend blijven. De analist voegt er aan toe dat de rijkere bevolkingsgroepen toegang hebben tot een waaier van investeringen die bij het grootste deel van de bevolking zelfs niet bekend zijn. Beleggers met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar investeren volgens Borzykowski weliswaar ook in aandelen en obligaties, maar hij voegt er aan toe dat daarnaast ook vaak wordt geïnvesteerd in de oprichting van nieuwe bedrijven en ongewone portefeuilles, zoals activiteiten rond vliegtuig-leasingen. “Bovendien bouwen vele kapitaalkrachtige beleggers ook een portefeuille kunstwerken of zeldzame wagens uit, waarbij vaak een waardetoename aan het plezier van het gebruik of het bezit kan worden gekoppeld,”? merkt de financiële journalist op. “Weliswaar moeten de financiële middelen vaak voor een langere termijn worden vastgezet, maar in ruil krijgt men uitzicht op een hoge return.”? Onder meer vliegtuig-leasingen kunnen volgens de analist bijzonder lucratief blijken. “De toestellen worden verhuurd aan grote maatschappijen, waarbij aan de investeerders vaak een rendement tot bijna 10 procent per jaar kunnen worden aangeboden,”? geeft Borzykowski aan. “Aandelen leveren daarentegen een gemiddeld rendement van 3 procent op. Bovendien kan de basisinvestering worden gerecupereerd bij de uiteindelijke verkoop van het vliegtuig. Dergelijke investeringen vergen echter meestal een inleg die tot in de honderdduizenden dollar kan oplopen, al worden door sommige fondsen ook kleinere beleggingen aanvaard.”? Ook de aankoop van landbouwgronden blijkt een belangrijke investering voor de superrijken. “Naarmate de wereldbevolking aangroeit, zal immers ook de vraag naar voeding toenemen, waardoor de eigenaar van landbouwgrond op een hoge return zal kunnen rekenen,”? stipt de analist aan. Daarnaast wordt ook vaak belegd in veelbelovende bedrijven, waarbij vaak gemikt wordt op professionele diensten of technologische sectoren. Die investeringen bieden volgens ondernemer David Rose, auteur van het boek ‘Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun in Startups’, bovendien de kans om nauw contact te onderhouden met de ontwikkelaars en nieuwe evoluties van nabij te kunnen opvolgen. “Maar ook passie-investeringen – zoals kunst, auto’s, uurwerken, wijn of muziekinstrumenten – zijn bij de rijke klasse bijzonder populair,”? merkt Guy Hudson, directeur van consulent Stonehage Investment Partners, op. “Gehoopt wordt dat die beleggingen in waarde zullen toenemen, maar ondertussen kan bovendien genoten worden van het gebruik of het bezit van het goed.” “Wie een goede keuze maakt in passie-investeringen kan bovendien op een belangrijke return rekenen. De waarde van de passie-investeringen kende het voorbije jaar een stijging met bijna 15 procent.”? Ook de aankoop van luxevastgoed kan de belegging aan het gebruik koppelen. (mah)

Meer