Vulkanen maakten einde aan rijk van dinosaurussen

De asteroïde die ongeveer 65 miljoen jaar geleden tegen de aarde is gebotst, was niet alleen desastreus voor de dinosauriërs, maar heeft eveneens geleid tot een geologisch cataclysme dat ervoor gezorgd heeft dat er ook honderdduizenden jaren later nog altijd massale vulkaanuitbarstingen dienden te worden geregistreerd. Dat is de stelling van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California.

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de komeet die 65 miljoen jaar geleden in de Golf van Mexico is ingeslagen, ongeveer driekwart van alle fauna en flora op aarde heeft vernietigd. Die ramp was volgens een rapport van Paul Renne, professor geochronologie aan de University of California, echter niet alleen aan de impact van de asteroïde te wijten.

Ook het vulkanisme heeft in dat proces volgens de wetenschapper een rol gespeeld. Dat kon volgens de onderzoekers worden afgeleid uit de lava van de Deccan Traps, een groot vulkanisch gebied in India, waarbij gebleken zou zijn de activiteit van de vulkanen binnen de vijftigduizend jaar na de impact van de asteroïde een toename kende.

Zonlicht geblokkeerd

“Het is daardoor onmogelijk om de impact van beide gebeurtenissen van elkaar te onderscheiden,” benadrukte professor Renne. “Door de inslag van de komeet en de vulkaanuitbarstingen werd telkens zoveel stof en as in de atmosfeer geslingerd dat het zonlicht werd geblokkeerd. Dat had bijzonder nefaste gevolgen voor het leven op aarde.”

“Na de inslag van de komeet nam de frequentie van de uitbarstingen van de Indiase vulkanen wel af, maar de fenomenen werden wel veel sterken. Door de trillingen van de komeetinslag waren de magnakamers van de vulkanen groter geworden, waardoor ze minder snel gevuld raakten, maar bij een uitbarsting wel veel grotere hoeveelheden lava uitstootten.”

De kleine groep dinosauriërs die de impact van de komeetinslag mogelijk zou hebben overleefd, werd volgens de onderzoekers uiteindelijk helemaal door de vulkaanuitbarstingen uitgeroeid. De Amerikaanse wetenschappers vermoeden bovendien dat de vulkaanuitbarstingen het herstel van flora en fauna nog tot bijna een half miljoen jaar na de inslag van de asteroïde hebben afgeremd. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20