Vrouwen vloeken nu meer dan mannen

Vrouwen vloeken – alvast in de Engelse taal – inmiddels vaker dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council, de Lancaster University en Cambridge University Press (CUP).

De volledige resultaten van het onderzoek zijn pas over twee jaar bekend, maar de wetenschappers merken alvast op een aantal opmerkelijke vaststellingen te hebben gedaan. Daarbij is volgens hen onder meer een duidelijke evolutie in het vloeken opgevallen. De onderzoekers registreerden gedurende twintig jaar de dagelijkse conversaties van vierhonderd proefpersonen. In het begin van de jaren negentig bleken mannen per miljoen woorden duizend vloeken te gebruiken. Vrouwen kwamen daarentegen aan amper 167 krachttermen. Twee jaar geleden werden echter bij mannen nog slechts 540 vloeken per miljoen woorden geregistreerd. Bij vrouwen werden daarentegen 546 krachttermen opgetekend.

Onderdrukking

“In het verleden kon er duidelijk een onderscheid worden gemaakt tussen een mannelijk en vrouwelijk taalgebruik,” benadrukt professor Tony McEnery, onderzoeksdirecteur bij de Economic and Social Research Council. “Er waren bepaalde woorden die mannen wel konden gebruiken, maar die vrouwen niet werden verondersteld te zeggen.” “Ook omgekeerd waren er woorden die vrouwen courant gebruikten, maar die mannen nooit zouden uitspreken. Die verschillen zijn echter in grote mate uitgehold.” Anderzijds wordt opgemerkt dat het ruwe taalgebruik sinds het begin van de jaren negentig een belangrijke evolutie heeft laten optekenen. “Een aantal racistische en homofobische woorden die twintig jaar geleden nog heel gewoon bleken, kunnen nu veel minder vaak worden geregistreerd,” benadrukt professor McEnery. “Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat vloeken in het algemeen door de maatschappij meer wordt getolereerd. Men zal dan ook niet mogen verwachten dat krachttermen even vaak zullen worden onderdrukt dan in het verleden.” Vloeken is volgens de onderzoekers vooral kenmerkend voor twintigers en neemt vanaf de vijftigste verjaardag sterk af. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20