Waarom vrouwen graag homo’s in hun gezelschap hebben

Hoe meer macho de man is, hoe saaier zijn gezelschap. Dat is de reden waarom vrouwen graag homo’s in hun gezelschap hebben, want wanneer macho-mannen over hun werk praten, moeten ze steeds hun punt maken. Iedereen zal het horen. Of anders praten ze helemaal niet. Mannen komen in twee soorten: hoogdravend en slaapverwekkend.’

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er een essentieel verschil bestaat tussen de werking van het vrouwelijke en mannelijke brein. Simon Baron-Cohen, professor aan de universiteit van Cambridge, stelt dat het vrouwelijke brein vooral naar empathische signalen zoekt, terwijl het mannelijke meer nadruk legt op het begrijpen en bouwen van systemen. Uiteraard hebben niet alle mannen een typisch mannelijk brein en vrouwen omgekeerd evenmin.

Mannen zoeken status

Typisch mannelijke sterktes als focus, toewijding en zelfvertrouwen brengen mannen hoog op de maatschappelijke ladder en leiden ertoe dat ze in een bepaalde context graag en vaak het woord nemen. Vooral in een omgeving waarin de conversatie een duidelijk doel heeft: een rechtszaal bijvoorbeeld, of een panelgesprek op televisie. In een meer sociale omgeving waar praten gewoon een doel op zichzelf is, worden deze sterktes vaak zwaktes – eng denken, beperkte interesses, zelfvoldaanheid. Een populaire stelling zegt dat mannen dagelijks gemiddeld 2.000 woorden spreken en vrouwen 7.000. Maar nieuw onderzoek heeft ondertussen bestudeerd wat mannen en vrouwen bedoelen wanneer ze die woorden spreken.

Vrouwen zoeken verbondenheid

Volgens Deborah Tannen, professor linguïstiek aan de Georgetown University in Washington, houden mannen voornamelijk conversatie om hun status binnen een groep veilig te stellen en mensen duidelijk te maken dat ze niet met zich zullen laten sollen. Praten is een middel om onafhankelijkheid te vrijwaren. Vrouwen daarentegen praten om verbondenheid en intimiteit te ervaren. Dat het mannelijke en vrouwelijke brein anders functioneren, schrijft Louann Brizendine, een Amerikaanse neuropsychiater,in haar boek ‘The Female Brain’:

Connecteren door te praten activeert het genotcentrum in een meisjesbreinEn het gaat niet om een beetje genot. Het is massaal. Het maakt in grote hoeveelheden dopamines en oxytocine vrij. En dat laatste is de belangrijkste neurologische beloning voor een vrouw, na het orgasme.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20