Vrouw wordt pas na haar tachtigste gelukkiger dan haar man

Algemeen welzijn gaat lichtjes achteruit

Gelukkig zijn is niet voor iedereen weggelegd. Zo zijn vrouwen gans hun leven minder gelukkig dan mannen, tot ze de pensioenleeftijd bereiken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de Britse gezondheidsdienst NHS.

Mannen zijn vanaf hun late tienerjaren gelukkiger dan vrouwen en dat tot ze met pensioen gaan. Volgens een van de onderzoekers mag dat worden toegeschreven aan het feit dat veel vrouwen nog altijd het gros van de huishoudelijke taken op zich nemen.

Vanaf de leeftijd van 65 ervaren beide eenzelfde niveau van gelukkig zijn, maar eens de 86 voorbij worden vrouwen gelukkiger. Vele van hun echtgenoten zijn dan ook al dood. Beide geslachten zijn gelukkigst tussen hun 65ste en hun 74ste. Daarna gaat het enkel nog achteruit.

Volgens Kate Lovett van het Royal College of Psychiatrists “zijn alleenstaande, gescheiden mannen en weduwnaars kwetsbaarder voor depressie. Vooral mannen die de 65 voorbij zijn bevinden zich vaak in die situatie.  Binnen het huwelijk is het paradoksaal genoeg de vrouw die makkelijker een depressie zal ontwikkeldn.”

De onderzoekers vergeleken hun meest recente bevindingen met die van 2 jaar geleden en noteren een lichte achteruitgang in het algemeen welzijn van vrouwen en mannen.

Met de vergrijzing nemen uiteraard ook het aantal mentale gezondheidsproblemen toe. Het percentage mense dar over zulke problemen klaagt, steeg tussen 2012 en 2017 met ruim 4% (15% vs. 19%). Bij vrouwen is dat verschil nog groter (16% vs. 21%)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20