Voor jonge voetballers is mentale weerbaarheid een fundamentele basistechniek

Mentale weerbaarheid helpt jonge voetballers een succesvolle carrière uit te bouwen. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of Lincoln en de Liverpool John Moores University, gebaseerd op interviews met academie-coaches bij een Engelse tweedeklasser over de psychologische kwaliteiten die getalenteerde atleten toelaten succes te realiseren.

Er wordt aan toegevoegd dat mentale weerbaarheid, die toelaat om met de verschillende uitdagingen van de opleiding om te gaan, een basiskwaliteit is die bij de elite-sporters van vele sporttakken, waaronder de zwemsport en de atletiek, kan worden teruggevonden.

“Coaches aan de jeugdacademies van Britse voetbalclubs geven toe dat jonge spelers geconfronteerd worden met zware fysieke opleidingen, maar bovendien ook aan hoge verwachtingen moeten voldoen en vaak harde kritiek te verwerken krijgen,” zegt onderzoeksleider Lee Crust, professor sportpsychologie aan de School of Sport & Exercise Science aan de University of Lincoln.

“Jongeren die er uiteindelijk in slagen om een succesvolle professionele voetbalcarrière uit te bouwen, blijken nagenoeg allemaal al vanop bijzonder jeugdige leeftijd een opmerkelijke mentale weerbaarheid aan de dag te leggen. Dat stelt hen in staat om te gaan met kritiek, mislukkingen en intimidaties.”

“Uit het onderzoek blijkt ook dat de discipline buiten het terrein, zoals het opofferen van een normaal tienerleven, een belangrijk aandeel heeft in de toekomstige triomfen,” zegt professor Crust nog. “Spelers met de grootste mentale weerbaarheid vertonen ook een grote graad van onafhankelijkheid en nemen bovendien een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid op voor hun ontwikkeling.”

“Leeftijdsgenoten die veel begeleiding en ondersteuning nodig hebben of op anderen vertrouwen om hun problemen op te lossen, blijken daarentegen veel minder kans te maken om in hun vakgebied de absolute top te halen.”

“Mentale weerbaarheid vertaalt zich in een gedrevenheid om te leren,” benadrukt professor Crust. “Deze spelers vertonen echter ook een groter vertrouwen in hun coach, volgen de ontvangen instructies en blijven voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich te verbeteren. Mentaal weerbare jongeren hebben geen angst voor mislukkingen en kijken bovendien uit naar uitdagende situaties.”

“Deze spelers zijn bereid om zowel aan hun persoonlijke sterktes als zwakheden te werken.” Er wordt wel opgemerkt dat de coaches tijdens de vorming relatief weinig aandacht leken te besteden aan de psychologische ontwikkeling van de jongeren. (mah)

Meer