Verzekeren klimaatschade wordt steeds lastiger: dit was de factuur voor 2023

De totale wereldwijde schade in 2023 die te wijten is aan natuurrampen, bedraagt ruim 228 miljard euro. Minder dan 40 procent daarvan werd vergoed door verzekeraars, berekende de Duitse herverzekeraar Munich Re. Een deel van de schade valt direct in verband te brengen met klimaatverandering.

Munich Re berekende dat er 95 miljard dollar (86,9 miljard euro) van de in totaal 250 miljard dollar (228,6 miljard euro) schade door natuurrampen werd vergoed door verzekeraars. Dat is minder dan vorig jaar (in 2022 werd er ongeveer 96 miljard vergoed) maar wel meer dan het tienjaarsgemiddelde (ongeveer 82 miljard euro).

Stormen

De schade, die het leven kostte van ruim 74.000 mensen, komt voor een groot deel door de grootschalige aardbeving in Turkije en Syrië. Daar vielen 58.000 doden en kon een schade worden opgetekend van 50 miljard dollar (45,7 miljard euro). Vanuit het perspectief van klimaatverandering, is de destructieve werking die stormen hebben gehad in 2023, met name in Europa en Noord-Amerika. Die stormen leidden bij elkaar tot bijna 70 miljard euro aan schade, hoger dan ooit tevoren. Van de schade werd zo’n 53 miljard euro vergoed door verzekeraars.

Extremer weer

Munich Re beschrijft hoe hagelbuien met stenen van 19 centimeter enorme schade aanrichtten in delen van Italië. Ook leidde de storm Doksuri tot een ravage in China, waar massale overstromingen een bonnetje opleverden van 25 miljard dollar (ongeveer 23 miljard euro). Daarvan werd slechts een pijnlijke 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) vergoed. Orkaan Otis hield huis in Mexico, een storm die mild begon, maar binnen 24 uur aanzwol tot de hoogste categorie orkaan. In totaal waren natuurrampen in Noord-Amerika verantwoordelijk voor 100 miljard dollar (91,4 miljard euro), waarvan ongeveer twee derde werd vergoed.

2023 was het warmste jaar ooit gemeten, wat in verband staat met de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Die hoge temperaturen leveren extremere weersomstandigheden op, waaronder stormen en hagelbuien. Je kunt dus stellen dat de mens voor een deel zelf verantwoordelijk is voor de geleden schade. En daarmee ook voor de verzekeringsbonnetjes: verzekeraars zien met de toenemende klimaatschade steeds meer declaraties van gedupeerden binnenkomen.

Hogere premies

Verzekeraars zijn daardoor genoodzaakt hun premies te verhogen, vertelde directeur Ewoud Bom van Achmea Reinsurance. Dat komt omdat de grote internationale herverzekeraars, waar veel verzekeraars hun risico’s op hun beurt weer bij verzekeren, ook hun premies verhogen. “De afgelopen jaren toonden al verliezen, bij de ene herverzekeraar meer dan bij de andere. Daarnaast kregen we allemaal te maken met inflatie.

Dat alles samen betekende dat alle herverzekeraars verlies of mindere cijfers moesten presenteren. Daarom hebben ze allemaal de premies verhoogd en de voorwaarden aangepast. Bijvoorbeeld het verhogen van de lage eigen risico’s van verzekeraars voor al die kleine natuurrampen die met klimaatverandering te maken hebben. Daardoor verschuift een deel van die schadelast naar de verzekeraars. Dat kan leiden tot premieverhogingen voor de consument.”

{Bron: Change Inc.]

Meer