Vermindering gasverbruik in Europa overtreft alle verwachtingen

Het gasverbruik in Europa is tussen augustus 2022 en januari 2023 afgenomen met 19,3 procent. Dat is ruim boven de doelstelling van 15 procent.

Waarom is dit belangrijk?

Veel analisten en politici waren het voorbije jaar bang dat Europa niet zonder Russisch gas zou kunnen. Maar het omgekeerde blijkt nu waar te zijn.

In het nieuws: Eurostat heeft cijfers gepubliceerd over het Europese gasverbruik.

  • Het gasverbruik in Europa is tussen augustus 2022 en januari 2023 met 19,3 procent gedaald ten opzichte van het gemiddelde sinds 2017. De cijfers hebben betrekking op zowel gas als vloeibaar gas (lng).
  • Het streefdoel van Europa was om tijdens die periode het gasverbruik met 15 procent naar beneden te krijgen. Die doelstelling is dus ruimschoots gehaald.
  • Het Europese statistiekbureau tekende de grootste daling op in landen die aan Rusland grenzen: Finland (-57,3 procent), Litouwen (-47,9 procent) en Zweden (-40,2 procent).
  • Het gasverbruik daalde fors toen de Europese gasprijs in augustus de kaap van 350 euro per megawattuur had gerond. Intussen is die prijs gezakt tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Momenteel schommelt die rond 48,5 euro per megawattuur.

Verklaring: De daling van de prijs hebben we onder meer te danken aan de zachte winter, waardoor de gasreserves nog goed zijn gevuld. Maar er zijn nog andere verklaringen. Zoals we hierboven al schreven hebben we minder energie verbruikt, met een dalende vraag en prijs als gevolg. Ook de energiebesparende maatregelen die de Europese landen hebben genomen, hadden een impact op de vraag. Ten slotte zijn er de sterke prestaties van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

(ns/fjc)

Meer