Vergrijzing NMBS: 1 op 2 werknemers tegen 2025 met pensioen

Tegen het midden van het volgende decennium gaan bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel in totaal zestienduizend medewerkers met pensioen.

Daarmee verliezen de twee spoorbedrijven de helft van hun totale personeelsbestand. De vergrijzing in de spoorsector dreigt dan ook een groot probleem te worden. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij rekruteerder Randstad, benadrukt daarbij dat er geen enkele andere sector kan worden gevonden waar de vijftigplussers even sterk zijn vertegenwoordigd. Alleen Bpost en de andere openbare vervoerbedrijven komen volgens hem in de buurt. Het is volgens Denys geen toeval dat al deze bedrijven met hetzelfde vergrijzingsprobleem worden geconfronteerd. Het gaat immers telkens om overheidsbedrijven die in de jaren zeventig en tachtig massaal medewerkers hebben aangetrokken, gevolgd door besparingen en een stop op de aanwervingen in de jaren negentig. Bij de spoorwegen werd tussen het begin van de jaren tachtig en het midden van het voorbije decennium zelfs geen enkele rekrutering gepland.

Heropleving

Ook andere sectoren moeten zich echter voorbereiden op de vervanging van een verouderend personeelsbestand. Het probleem is volgens Denys wel nijpender in de industrie dan in de dienstensector. Men kon het probleem volgens Jan Denys al in de jaren zien aankomen, al zorgde de economische crisis wel voor een tijdelijk uitstel. “Door de heropleving van de economie wordt het probleem echter nijpend,” benadrukt de arbeidsmarktdeskundige tegenover de krant Het Laatste Nieuws. “Er ontstaan nieuwe banen, terwijl de vijfenvijftigplussers massaal uitstromen.” Volgens hem hebben de sociale partners en beleidsmakers nagelaten tijdig in te grijpen. Onder meer werd pas laat beslist het brugpensioen terug te dringen en de pensioenleeftijd op te trekken. Denys benadrukt dan ook dat een aantal maatregelen moeten worden genomen om personeel op oudere leeftijd in dienst te houden. Daarvoor moet echter de regeling van de anciënniteit worden aangepast, want anders wordt het systeem onbetaalbaar. [media-credit name=”© NPData/ HLN” align=”aligncenter” width=”1024″][/media-credit]

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20