VS worden grootste speler op de energiemarkt na historische productiegroei

De Verenigde Staten zullen op de markt voor olie en gas nog vele jaren een dominante macht blijven. De ontginning van schalielagen wordt immers de grootste opstoot in de aanvoer uit de geschiedenis van de sector. Dat staat in een rapport van het International Energy Agency (IEA).

Aangevoerd wordt de Amerikaanse productietoename midden volgend decennium eenzelfde niveau zal tonen als de maximumgroei die Saudi-Arabië tijdens zijn opkomst als oliemacht liet registreren. Bovendien zal de toename van de Amerikaanse gasproductie volgens het rapport de recordniveaus van de voormalige Sovjet-Unie overtreffen. In het rapport wordt benadrukt dat deze evoluties de Verenigde Staten zullen omvormen tot een netto exporteur van fossiele brandstoffen. Op dit ogenblik is het land nog altijd een van de grootste invoerders. Het International Energy Agency raamt dat technische ongeveer 105 miljard vaten schalie-olie kunnen worden gewonnen. Dat betekent een stijging met ongeveer 30 procent tegenover eerdere inschattingen. Bij de verwachtingen over dagproducties wordt een stijging met 34 procent tot gemiddeld 9 miljoen vaten aangegeven.

Prijs

De Amerikaanse oliesector is volgens Fatih Birol, directeur van het International Energy Agency, erin geslaagd een sterke basis uit te bouwen. Hij voegt eraan toe dat de Amerikaanse industrie zich ook in staat toont om efficiënt te reageren op elk signaal van prijsstijgingen die veroorzaakt worden door een terugkeer van de Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) naar een actief marktmanagement. Verder wordt erop gewezen dat de olieprijzen na een dalperiode van twee jaar inmiddels opnieuw een niveau van meer dan 60 dollar per vat halen. Dat is echter nog altijd slechts de helft van de prijzen die eerder dit decennium werden gehanteerd.   “De wereldmarkt ervaart moeilijkheden om het Amerikaanse surplus te absorberen,” aldus het rapport. “De Opec en Rusland hebben een periode van nagenoeg elf maanden productievermindering nodig gehad om een gedeelte van de overschotten weg te werken.” Geraamd wordt dat tegen het midden van volgend decennium een prijsniveau van 83 dollar per vat zal worden gehaald. Eerder was gewag gemaakt van een niveau van 101 dollar. Tegen het einde van de jaren dertig zouden de prijzen volgens het rapport kunnen zijn gestegen tot 111 dollar, tegenover 125 dollar volgens eerdere ramingen.

Elektrische auto

De lagere prijzen zullen volgens het rapport de vraag naar olie ondersteunen. Onder meer wordt gewezen naar een behoefte in de petrochemische industrie en andere energie-intensieve economische sectoren. Daardoor zou de impact van de overschakeling naar elektrische wagens ruimschoots worden gecompenseerd. Tegen het midden van het volgend decennium zal de wereld ruim 100 miljoen vaten per dag gebruiken. Birol wees er daarbij op dat de Verenigde Staten een grote toename van inkomsten mogen verwachten. Het land is meer dan zestig jaar netto een importeur van olie geweest, maar fracking maakt aan die periode een einde. Wel wordt verwacht dat de productie van de schalielagen vanaf het midden van het volgende decennium geleidelijk zal afnemen. Op dat ogenblik zou de markt opnieuw afhankelijker kunnen worden van de Opec. Op dit ogenblik beschikt het kartel over een marktaandeel van 43 procent. Dat zou tegen het einde van de jaren dertig kunnen zijn opgelopen tot 46 procent. Wel wordt gewaarschuwd dat de schalieproductie de actuele verwachtingen kan overtreffen. “Dat is de voorbije jaren al herhaaldelijk het geval geweest,” wordt er opgemerkt. “In die omstandigheden zou de prijs voor een vat olie de volgende vijfentwintig jaar op een niveau tussen 50 dollar en 70 dollar kunnen blijven.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20