Vele werknemers geven blijk van manager-ambities

Een groot gedeelte van de werknemers is van mening zijn beroep beter te beheersen dan zijn superieuren. Dat is de boodschap van een studie van consulent PeoplePerHour bij een groep Britse werknemers. Daarbij bleek dat 40 procent van de respondenten aangaf het bedrijf beter te kunnen leiden dan het huidige management. De onderzoekers kwamen echter ook tot de vaststelling dat 53 procent van de ondervraagden geen engagement meer voelt tegenover hun werk. Dat heeft volgens het rapport vooral te maken met het ontbreken aan een verstandhouding met het management (33 procent), gevolgd door het ervaren van een gebrek aan waardering (20 procent) en een onvoldoende financiële vergoeding (32 procent).

Werknemers blijken zich het meest te irriteren aan de gewoonte van leiders om overmatig gebruik te maken van het specifieke management-jargon (21 procent), het micro-management van medewerkers en de continue controle (20 procent), het frequent wijzigen van deadlines (18 procent) en eindeloze vergaderingen (14 procent). Petra Wilton, directeur strategie bij het Britse Chartered Management Institute, zegt niet verbaasd te zijn door de beperkte waardering die de werknemers hebben voor de bedrijfsleiding, verwijzend naar het feit dat slechts één op vijf managers een gerichte opleiding heeft ontvangen of in zijn functie een formele ondersteuning geniet.

Petra Wilton noemt het anderzijds bemoedigend dat zoveel werknemers de ambitie hebben om zich tot een manager te ontwikkelen. “Indien ze dat streven ook in realiteit willen omzetten, moeten ze tijd en inspanningen investeren om de nodige management-vaardigen te ontwikkelen en aan te scherpen,” merkt ze op. “Het is immers mogelijk om die capaciteiten aan te leren en in de praktijk te oefenen. Belangrijk is daarbij een rolmodel te vinden en te kunnen terugvallen op een manager die vertrouwen uitstraalt, waardering toont voor zijn medewerkers en inspanningen voor een verdere carrière-ontwikkeling stimuleert.”

De onderzoekers stelden verder vast dat bijna 47 procent van de ondervraagden ervan droomt een eigen onderneming op te starten of die plannen later in zijn carrière alsnog te kunnen realiseren.

Meer