Napoleon maakt jaarlijks nog meer dan 100 slachtoffers

Exact 201 jaar geleden werd Napoleon definitief verslagen in Waterloo en toch heeft hij ook afgelopen jaar weer meer dan 100 doden en een veelvoud aan gewonden op zijn geweten, alleen al in België.

De keizer besliste immers dat langs de wegen bomen geplant moesten worden zodat zijn troepen zomer en winter comfortabeler en sneller konden marcheren. Zij boden beschutting tegen de hitte en dienden als wegaanduiding in een besneeuwd landschap. Napoleon is al lang dood, de troepen marcheren niet meer, maar de bomen en intussen ook onveilige palen zorgen er wel voor dat op een stuurfout of een uitwijkmanoeuvre de doodstraf staat. De pas opgerichte vzw Veilige Bermen vindt dat het genoeg is geweest met deze kwalijke traditie.

Bomen horen in het bos

“We zijn niet tegen bomen, maar ze horen in een bos te staan”, aldus voorzitter Frank Wouters. “Het is toch waanzin dat we zo’n kwalijke maatschappelijke gewoonte in stand houden als dat ten koste gaat van zoveel levens? Meer nog, we zijn er ook nog eens onveilige verlichtingspalen bij gaan zetten, terwijl er ook veilige palen bestaan die de auto’s opvangen.’ Voorstanders van de huidige situatie pleiten dat die bomen zorgen voor de zuivering van de lucht. “Dat klopt,” zegt Frank Wouters, “maar daarvoor hoeven ze niet naast de weg te staan. Ze doen even goed hun werking als ze achter een gracht staan of tien meter verder. Of vervang de bomen door hagen. Het probleem zit in de mentaliteit. Uit gemakzucht richt de infrastructuurbeheerder de weg onveilig in en uit traditie gaat de (lokale) overheid daarmee akkoord. Het is nochtans goedkoper om geen bomen te planten en de winst daarvan kun je investeren in kreukelpalen, die nauwelijks meer kosten dan een dodelijke paal.”

Een ander probleem is de publieke opinie die het beeld heeft dat het altijd roekeloze chauffeurs zijn die al dan niet onder invloed met te hoge snelheid tegen de bomen knallen. “Dat gebeurt, maar we moeten geen bomen en palen zetten als scherprechters om dit gedrag te beteugelen. Daar zijn andere middelen voor dan de doodstraf. Bovendien klopt dat beeld als generalisatie niet. Er zijn ook moeders van kinderen die langs onze wegen sterven of mensen die links uitwijken tegen een tegenligger omdat rechts tegen een boom fataal zou zijn, zoals onlangs nog Frank Molnar getuigde. Of denk aan Noessair Lassoued, een held bij de aanslagen op Zaventem die een paar weken later op de terugweg van zijn werk uitwijkt voor een ree en tegen een boom sterft. Is een zinloze traditie dat waard?” De vzw Veilige Bermen wil daarom 18 juni, de verjaardag van de slag bij Waterloo, uitroepen tot de Dag van de Veilige Bermen. Cijfermateriaal staat hier

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20