Vaticaan is belastingvrij shoppingparadijs

Weinig mensen weten dat Vaticaanstad een belastingvrije zone is waar consumptiegoederen, tabak en benzine zonder taksen verkocht mogen worden. Officieel geldt het voordeel enkel voor de eigen bevolking van de katholieke staat, maar de verkoopcijfers laten uitschijnen dat de bewoners ook hun vrienden vaak van de lage prijzen laten meeprofiteren.

Het Vaticaan heeft het recht om taksvrije goederen binnen zijn stadsmuren te verkopen. Normaal mogen die voordelen alleen worden toegekend aan de eigen inwoners, maar diverse media hebben recent gemeld dat de katholieke staat wel bijzonder veel benzine en sigaretten verkoopt.

Jaarlijks zou het Vaticaan voor 10 miljoen euro sigaretten verhandelen. Dat komt overeen met een dagelijkse consumptie van drie pakjes per inwoner. Tevens blijkt dat het benzinestation van Vaticaanstad jaarlijks voor 26 miljoen euro brandstof verkoopt. Met die voorraad zou elke inwoner elk jaar een afstand van gemiddeld 45.000 kilometer afleggen.

De cijfers doen, nadat twee jaar geleden al een schandaal aan het licht kwam rond de bank van het Vaticaan, opnieuw vragen rijzen over de mogelijke rol van de ministaat in zaken van belastingontduiking.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20