Van Tigchelt (Open Vld) ziet de job van Verlinden (cd&v) op Veiligheid wel zitten, terwijl Verlinden haar beleid verdedigt

Veiligheid is geen groot thema in de kiescampagne, maar minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) is er wel in geslaagd om het op de agenda te zetten. Zo pleit hij voor een nieuwe minister van Veiligheid, een bevoegdheid die nu grotendeels onder minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) valt.

In het nieuws: Van Tigchelt wil Justitie en Binnenlandse Zaken samenvoegen tot één minister van Veiligheid.

 • De huidige minister van Justitie pakte uit met een plan voor een nieuwe politiehervorming. De vorige dateert van 1996, in de nasleep van de zaak-Dutroux. Meer agenten zijn niet aan de orde, vindt Van Tigchelt. Er zijn nu meer agenten dan twintig jaar geleden, het aantal ging van 37.000 naar 50.000. “We hebben dus geen nood aan meer blauw. Maar het blauw moet wel meer de straat op. En daarvoor is er een sterk vereenvoudigde organisatiestructuur en een digitale politie nodig”.
 • Daarbij denkt Van Tighelt met name aan het terugdringen van het aantal politiezones. Dat zijn er nu 182. De minister pleit voor zo’n 15 Vlaamse en 15 Waalse zones, en 1 enkele Brusselse. Vooral de opsplitsing van Brussel in 16 aparte zones is al lang een doorn in het oog, niet enkel bij Open Vld.
 • En de grote verscheidenheid aan zones zorgt er ook voor dat er minder plaats is voor innovatie. In sommige zones zou 90 procent van het budget naar personeelskosten gaan en blijft er maar 10 procent over voor technische ondersteuning, werking en digitale innovatie, weet Van Tigchelt.
  • De minister wil dan ook de innovatie fors uitbreiden, onder andere door in te zetten op artificiële intelligentie (AI). “Een AI-recherche kan met ingewonnen informatie verbanden leggen met andere dossiers”, legt hij uit. Ook de strijd tegen cybercriminaliteit staat hoog op de agenda.
 • Het is geen geheim dat Van Tigchelt graag de krijtlijnen uitzet voor de politiediensten, een taak die de minister van Binnenlandse Zaken toekomt. Hij aast dan ook op de post van zijn collega Verlinden, al wil hij eigenlijk ook zijn eigen bevoegdheden onder Justitie behouden. Zo pleit hij dan ook voor een minister van Veiligheid, die beide taken combineert, in analogie met Nederland.
 • En wie die nieuwe ministerpost van Veiligheid dan moet leiden, daar is Van Tigchelt ook open over: hijzelf. “Wellicht is het niet slim om dat te zeggen, want wie openlijk voor iets solliciteert wordt het meestal niet. Maar dat is mijn ambitie”, verklaart hij.

Kwaliteit boven kwantiteit

Ondertussen gevolgd: Verlinden verdedigt haar beleid in Terzake tegenover een kritische Van Grieken.

 • Tegelijk heeft het er alle schijn van dat ook Annelies Verlinden graag gewoon op post blijft als minister. In Terzake was Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grien scherp voor haar beleid. Verlinden heeft niet alles gedaan wat ze kon, verweet hij haar. “Geen 1.600 extra inspecteurs per jaar, wel maar 1.000”.
 • Verlinden probeerde de bal terug te kaatsen door te vermelden dat het de lokale besturen waren die uiteindelijk minder inspecteurs aannamen, terwijl die wel geselecteerd waren.
 • Ook zij benadrukte kwaliteit boven kwantiteit. “Het is niet alleen meer, meer, meer. Criminaliteit aanpakken gaat ook over infrastructuur, onderwijs en arbeid.”
 • Van Grieken deed ondertussen zijn best om migratie in het debat binnen te smokkelen. Zijn aanpak om de te volle gevangenissen terug te dringen, klinkt drastisch. Allochtone gevangenen moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst, vindt hij. Als die landen dat niet willen, moet België economische sancties en visasancties opleggen.
 • “Onrealistisch”, noemt Verlinden dat. Zij ziet meer in het overleg tussen België en buitenlanden, om deals te sluiten. Ze haalt Marokko aan als voorbeeld, waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) een verdrag afsloot.