Van Peteghem (cd&v) zet vol in op fiscale hervorming en vindt rijkentaks een slecht idee

Huidig minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) slaagde er niet in om zijn fiscale hervorming goedgekeurd te krijgen binnen de regering. In de campagne blijft hij er echter op inzetten. Het voorstel van de linkse partijen voor een rijkentaks vindt hij geen goed plan.

Gevolgd: Van Peteghem gaat vol door op zijn hervorming.

  • De lasten op arbeid liggen in België bijzonder hoog. Met een loonwig van 52,7 procent voert België dan ook de wereldranglijst aan. Verschillende economen pleiten er dan ook voor om de belastingdruk in ons land te verminderen.
  • Van Peteghem is het daar wel mee eens, maar pleit nogmaals voor een hervorming, onder andere door de werking van de overheid tegen het licht te houden. Ook de gezondheidszorg moet hervormd worden, herhaalt hij.
  • In het plan stonden ook nog een btw-hervorming en een taks op durfkapitaal. De lasten op arbeid zouden dan naar beneden kunnen. Van Peteghem maakte hier al eerder een breekpunt van.
  • Een rijkentaks, zoals de linkse partijen voorstellen, daar is hij dan weer geen voorstander van. “Wij geloven niet in een rijkentaks die enkel maar gaat belasten op vermogen. Dat is fiscale hocus pocus en dat polariseert enorm.”
    • De verschillende linkse partijen hebben elk wel een voorstel in die richting. Zo willen Vooruit en PS de “3 procent rijksten” extra belasten, Groen zette de grens op een vermogen van 2,5 miljoen. PVDA wil dan weer nog zwaarder belasten, maar pas vanaf 5 miljoen.
  • Van Peteghem denkt eerder aan het specifiek belasten van bepaalde inkomstenbronnen. “Bepaalde vermogeninkomsten worden vandaag heel hoog belast en andere totaal niet. Dus je moet die belastingbasis gaan verbreden en de tarieven verlagen, zodat je van iedereen een eerlijke bijdrage kunt vragen”, geeft hij aan.
  • Opvallend: op wereldvlak was de minister wel te vinden voor een vermogenstaks. Op de G20-top schaarde hij zich achter een voorstel van onder andere Frankrijk en Brazilië om miljardairs te belasten op 2 procent van hun inkomen.
Meer