Van Peteghem neemt fiscaal voordeel stroomfactuur in het vizier

Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, is niet te spreken over de plannen van Luminus en sociale secretariaten om werkgevers de stroomfactuur van hun personeel te laten betalen. “Deze koterij kan er echt niet meer bij”, klinkt het. Dat melden onder meer De Tijd en De Standaard.

Waarom is dit belangrijk?

Energiebedrijf Luminus heeft in samenwerking met de sociale secretariaten Attentia, SD Worx en Partena Professional een nieuw fiscaal voordeel uitgewerkt voor de werknemers. Concreet kunnen werkgevers een deel van de energiefactuur van de werknemers betalen. "Werkgevers verhogen de aantrekkelijkheid van hun salarispakket zonder extra kosten en werknemers kunnen een fiscaal voordeel behalen tot 500 euro per jaar, afhankelijk van hun verbruik", liet Luminus eerder deze week weten. Maar Van Peteghem lijkt geen voorstander te zijn van dat systeem.

Dit systeem is niets nieuws onder de zon. Oorspronkelijk werd dat fiscaal voordeel in het leven geroepen voor conciërges. Intussen maken bedrijven ook gebruik van dat instrument om op een fiscaalvriendelijke manier een deel van het loon van de bedrijfsleiders uit te betalen. Met Luminus Energy Benefit willen Luminus en de sociale secretariaten dit fiscaal voordeel naar de werknemers brengen.

Energiefactuur gedeeltelijk terugbetalen

Concreet betaalt de werkgever een deel van de stroomfactuur van de werknemer. Dat voordeel maakt deel van het zogenaamde cafetariaplan waarbij werknemers mee kunnen bepalen hoe hun verloningspakket eruitziet. Ze krijgen daarbij de keuze uit allerhande voordelen, gaande van een bedrijfsfiets tot een telecomabonnement.

Luminus heeft voor dit fiscaal voordeel de goedkeuring gekregen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Dat is een dienst van van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich uitspreekt over alle vragen met betrekking tot de toepassing van de belastingwetgeving.

Niet naar de zin van de minister

Ondanks de goedkeuring van de rulingdienst kant de minister van Financiën zich tegen Luminus Energy Benefit. Volgens Van Peteghem wordt het systeem van voordelen van alle aard in deze situatie oneigenlijk gebruikt. “De forfaitaire waardering van voordelen is in de eerste plaats bedoeld om moeilijk waardeerbare voordelen eenvoudig, eenduidig en duidelijk te waarderen. Fiscale optimalisatietechnieken die worden uitgewerkt om bedragen in euro’s om te vormen in alternatieve toekenningen en die forfaitair te belasten, staan mijlenver af van het opzet van deze waarderingsmethode”, klinkt het.

Intussen werkt de minister ook aan een fiscale hervorming. Daarbij wil hij onder meer komaf maken met allerhande koterijen in de fiscaliteit. Volgens Van Peteghem staan nieuwe optimalisatietechnieken dan ook haaks op die missie.

“Het regeerakkoord kondigt een brede fiscale hervorming aan om het belastingstelstel te moderniseren, vereenvoudigen en rechtvaardiger en neutraler te maken. Hierbij wordt heel duidelijk ingezet op een geleidelijke verschuiving van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro”, aldus de minister. Hij gaat naar eigen zeggen bekijken op welke wijze zo snel mogelijk paal en perk kan worden gesteld aan deze recent opgedoken verloningstechniek.

(am)

Meer