Unizo hamert op vier ‘quick wins’ inzake klimaat

In Dubai is de COP28 van start gegaan. Voor ondernemersorganisatie Unizo is dit het signaal om te wijzen op een aantal standpunten inzake klimaat. Vier ‘quick wins’ kwamen uit de bus. Piet Vanden Abeele, adviseur klimaat, energie en milieu bij Unizo, sprak er met Business AM over.


Beluister hier het volledige interview met Piet Vanden Abeele:


  • Van den Abeele legt uit wat het algemene standpunt van Unizo is: “Wij denken dat economische groei noodzakelijk is om tot een klimaatneutrale samenleving te komen en om die vereiste energietransitie te financieren. Vandaar dat wij een viertal voorstellen doen.”
  • “Op Europees niveau moeten we evolueren naar een zogenaamd super grid, een uitstekend geconnecteerd Europees stroomnetwerk. België is al goed geconnecteerd met de buurlanden, maar in andere EU-lidstaten is dat niet altijd zo. De Europese streefniveaus worden daar niet altijd gehaald.”
  • “Maar dat is belangrijk, want er kan goedkope zonne-energie uit het zuiden en goedkope windenergie uit het noorden tot bij ons komen. Dat kan enkel via zo’n uitstekend geconnecteerd Europees stroomnetwerk. Sommige Griekse regio’s bijvoorbeeld hebben meer dan 300 zonnedagen. Die zijn uitstekend geschikt voor grootschalige investeringen in zonne-energiecentrales. De energie zou ook bij ons kunnen komen dankzij dat Europees uitstekend geconnecteerd stroomnetwerk.”

“De vlag moet de lading dekken”

  • “Op Vlaams vlak zou men de openbare dienstverplichtingen uit de distributienettarieven en dus ook uit de stroomfactuur kunnen halen. Eén van de oplossingen is bijkomende elektrificatie van het wegverkeer, maar ook van verwarming van gebouwen via bijvoorbeeld warmtepompen.”
  • “Het probleem is dat elektriciteit in België vrij duur is. Men zou bijvoorbeeld de financiering van de groenestroomcertificaten uit de factuur kunnen halen. We moeten terug naar een systeem waarbij de vlag de lading dekt, waarbij de nettarieven weer gebruikt worden voor hun oorspronkelijke doel, namelijk de financiering van kosten voor netbeheer, netonderhoud, nieuwe netten, investeringen… maar niet voor allerlei andere zaken”, bepleit Vanden Abeele.
  • Unizo merkt ook op dat de broeikasgasuitstoot per Belg voor het verwarmen en verkoelen van onze woningen dubbel zo hoog ligt als het Europees gemiddelde. De vergelijking met Zweden wordt aangehaald, waar er veel vaker via een warmtenet en met een warmtepomp verwarmd wordt.

Verder: een vraag naar meer zonnepanelen.

  • Naast die drie punten vraagt Unizo ook om meer zonnepanelen, met name op daken van overheidsgebouwen. De Regie der Gebouwen moet “de oriëntatie van de overheidsdaken in kaart brengen en starten met de uitvoer van investeringsplannen”, zegt de ondernemersorganisatie.
  • Ook braakliggende gronden van overheden en dan met name klaverbladen bieden oppervlakte voor zonnepanelen. Volgens Unizo heeft een modaal klaverblad “een bruikbare oppervlakte van 10.000 tot 20.000 vierkante meter”, en is er dus veel potentieel.

(evb)

Meer