“Trump vergeet dat Amerikaanse defensie-uitgaven worden gefinancierd door zijn bondgenoten”

Samengevat: Ondanks de beweringen dat de VS 70% van het NAVO-budget voor hun rekening nemen, zijn het in feite de Europese landen die een aanzienlijk deel van de Amerikaanse militaire uitgaven financieren. Door middel van het aankopen van Amerikaanse staatsobligaties en het ondersteunen van de dollar. Donald Trump’s kritiek op de NAVO en de militaire uitgaven van de bondgenoten roept zowel controverse als zorgen op over de fundamentele principes van wederzijdse bijstand binnen de alliantie.

Waarom is dit belangrijk?

Dit onderstreept de complexiteit van de financiële en militaire relaties binnen de NAVO en de cruciale rol die de economische bijdragen van de Europese landen spelen in het ondersteunen van de Amerikaanse defensie-uitgaven. Het werpt licht op de misvattingen rond de financiële lasten binnen de alliantie en de strategische voordelen die de VS genieten dankzij hun monetaire hegemonie.

In het nieuws. Tijdens een bijeenkomst in South Carolina deelde voormalig president Donald Trump zijn visie op de NAVO. Hij suggereerde dat landen die hun defensiebudget niet verhogen, niet op bescherming van de VS moeten rekenen bij een aanval.

  • De VS besteedden in 2022 ruim $877 miljard aan defensie. Aanzienlijk meer dan andere wereldmachten. Ze nemen 70% van het NAVO-budget voor hun rekening. Dat terwijl slechts zeven van de 31 lidstaten 2% van hun BNP aan defensie te besteden.
  • Een voormalig nationaal veiligheidsadviseur heeft aangegeven dat een regering Trump II, wijzigingen in de NAVO zou voorstaan.
    • Deze wijzigingen zouden ertoe kunnen leiden dat lidstaten die niet ten minste 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden, zoals afgesproken, hun bescherming onder Artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag zouden verliezen. 
    • Artikel 5 is de grondslag van de NAVO. Het stelt dat een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle leden. Die zijn vervolgens verplicht om gepast te reageren. 

Europese landen dragen bij aan de Amerikaanse defensie-uitgaven

Zoom in. Europese landen dragen bij aan de Amerikaanse defensie-uitgaven. Niet direct via belastingen, maar door het massaal aankopen van Treasury Bonds en het ondersteunen van de dollar, schrijft Jean-Pierre Robin in Le Figaro.

  • De dominante positie van de dollar in de wereldeconomie, versterkt door Amerikaanse militaire aanwezigheid wereldwijd, biedt de VS aanzienlijke economische voordelen. Een daarvan is de goedkopere financiering van hun schulden.

NAVO functioneert niet alleen als militair, maar ook als economisch bondgenootschap

Zoom out. De kritiek van Trump op de NAVO en de verplichtingen van de lidstaten roept vragen op over de solidariteit en het principe van wederzijdse bijstand binnen de alliantie.

  • De discussie onderstreept de complexiteit van internationale veiligheid en economische interdependentie. Waarbij de NAVO niet alleen als militair, maar ook als economisch bondgenootschap functioneert.
Meer