Trump reikt woensdag de ‘Fake News Awards’ uit. Een goed idee?

De Amerikaanse president Trump heeft beloofd om op 17 januari de ‘Fake News Awards’ uit te reiken. Met die prijs wil Trump de meest corrupte en bevooroordeelde media aanduiden. De New York Times en CNN worden tot de grootste kanshebbers gerekend.

Maar is deze strategie om de pers te diaboliseren een goed idee?

Het liberale weekblad The Economist haalde er een studie van de gerenommeerde denktank Pew Research Center bij en komt tot twee conclusies.

1. Trump heeft zijn slag thuisgehaald.

Hij is er in geslaagd een wig te drijven tussen believers en non-believers. Vond 75% de Amerikanen in het pre-Trump-tijdperk dat de pers een nuttig instrument was om de politieke macht te controleren, dan verschilt dat aantal nu naargelang de politieke familie tot dewelke men behoort. Vindt nog 90% van de Democraten de rol van de pers positief, dan daalt dat bij de Republikeinen tot nog amper 42%. 9 op elke 10 Republikeinen denkt dat de media een van beide politieke families bevoordeelt, tegen slechts 50% van de Democraten.

2. Wat Trump heeft gedaan is daarom nog niet verstandig.

Pew deed onderzoek in 35 landen. Wat bleek? Er is een ei zo na perfecte correlatie tussen het krediet dat burgers aan hun regering geven en de tevredenheid van diezelfde burgers over hun media.

Met andere woorden: de landen waar de media de geringste geloofwaardigheid genieten, zijn ook de landen waar men de regering minst vertrouwt.

Meer