Time management: hoe doen ze dat bij Google?

Managers en andere werknemers hebben vaak niet dezelfde tijdsindeling nodig, schrijft Google Apps-manager Jeremiah Dillon deze week in een e-mail aan z’n collega’s. Dillons voorstel voor een beter time management raakte blijkbaar een gevoelige snaar want het werd al snel overgenomen op de website van het World Economic Forum. Dit is zijn advies.

‘Makers’, of de mensen voor hun werk zaken moeten creëren, hebben volgens Dillon behoefte aan grote tijdsblokken waarin ze zich echt op hun werk kunnen concentreren. Managers daarentegen werken typisch liefst in blokken van 30 minuten, waarna ze telkens opnieuw een ander onderwerp van hun werk aanpakken.

Voor iets kan gecreëerd worden moet er vaak een denkproces worden doorlopen. Als een ‘Maker’ dus een meeting moet bijwonen midden in dat proces werkt dat enorm verstorend.

‘Makers’ zouden er volgens de Google-manager dan ook goed aan doen hun meetings zoveel mogelijk aan het einde of het begin van de dag te plannen en deze zo kort mogelijk te houden.

De tijd die de ‘Maker’ wenst te reserveren voor het ontwerpen of bouwen van iets moet hij of zij ook echt beschermen,  zegt Dillon. “Schrijf de Maak-tijd in je kalender, samen met de tijd, de plaats en liefst de details van wat je juist zal doen.”

Maken en Taken

Uit ervaring weet de Google-manager ook wat de beste moment van de dag en de week zijn om iets te creëren. “Maken doe je best ’s ochtends, voor de namiddagmoeheid toeslaat. De late namiddag kan je beter houden voor de eerder mechanische taken.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20