Beter werkloos dan aan het werk?

Een slechte baan is voor de gezondheid een groter probleem dan werkloosheid. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester bij duizend Britse werkzoekenden tussen vijfendertig en vijfenzeventig jaar.

De onderzoekers zeggen tot de conclusie te zijn gekomen dat laagbetaalde of stresserende banen op de persoonlijke gezondheid minstens een negatieve impact kunnen hebben dan werkloosheid. Respondenten die weliswaar de werkloosheid achter zich konden laten, maar in kwalitatief inferieure banen terecht kwamen, bleken immers hogere niveaus van chronische stress te vertonen dan collega’s die inactief bleven. “De overstap naar een tewerkstelling met een hoge kwaliteit kan worden geassocieerd met een verbetering van de mentale gezondheid in vergelijking met een verlengde periode van werkloosheid,” benadrukt onderzoeksleider Tarani Chandola, professor medische sociologie aan de University of Manchester. “Daarentegen konden geen verschillen in mentale gezondheid worden opgetekend tussen de overstap naar een tewerkstelling van inferieure kwaliteit en een verlengde werkloosheid.”

Zelfbeeld

Algemeen wordt opgemerkt dat werkloosheid een negatieve impact heeft op het zelfbeeld en daardoor de gezondheid ondermijnt. Echter ook een overstap naar een tewerkstelling van inferieure kwaliteit kan volgens de onderzoekers aan een brede waaier van mentale gezondheidsproblemen worden gelinkt. “De jobkwaliteit kan niet worden losgemaakt van het succes dat een tewerkstellingsbeleid voor werklozen kan realiseren,” benadrukt professor Chandola. “Net zoals kwalitatief hoogstaande arbeid een positieve impact heeft op de gezondheid, moet ook worden beseft dat tewerkstelling van inferieure kwaliteit een nefaste impact op het mentale welzijn kan hebben.” Algemeen wordt opgemerkt dat arbeid goed is voor de gezondheid, maar die stelling gaat volgens de wetenschappers alleen op wanneer er sprake is van een tewerkstelling van hogere kwaliteit. Verder werd vastgesteld dat elke tewerkstelling op het gebied van fysieke gezondheid een meerwaarde biedt tegenover werkloosheid. Dat wordt vooral gelinkt aan het feit dat de afwezigheid van werk kan leiden tot een inactiviteit die zwaarlijvigheid in de hand zou kunnen werken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20