Terwijl media focussen op zijn tweets, duwt Trump zijn conservatieve agenda steeds verder door

Terwijl de Amerikaanse mainstreammedia complete teams inzetten om elke nieuwe tweet van president Trump aan een onderzoek te onderwerpen en de onsamenhangende uitspraken van zijn advocaat Rudy Giuliani te analyseren, heeft de regering Trump de voorbije dagen twee maatregelen doorgevoerd die het nalatenschap van zijn voorganger Barack Obama steeds verder doen verwateren.

Journalisten zijn duidelijk meer begaan met wat Trump zegt of tweet, dan met de conservatieve agenda die hij in alle stilte, maar vastberaden doorvoert. De media lijken dermate gebiologeerd door het reality-tv-gehalte van dit presidentschap dat het relevante vaak zo goed als onbesproken blijft.

De ontmanteling van Obamacare

Ten eerste werd deze week de verkoop van ziekteverzekeringen goedgekeurd, die regelrecht ingaan tegen de bepalingen van Obama’s Affordable Care Act, ook bekend als Obamacare. Het gaat om verzekeringen met een zogenaamde ‘korte looptermijn’ (1 jaar, maar die tot 3 jaar kunnen worden verlengd), die uiterst goedkoop zijn omdat de meeste aandoeningen niet worden gedekt. Net daarom zullen veel gezonde mensen voor deze verzekeringsplannen kiezen, wat een van de fundamenten van Obamacare onderuit haalt, waarbij gezonde mensen mee betalen voor de ziektekosten van zieken, vergelijkbaar met het Europese systeem van sociale zekerheid.

 

Het individuele mandaat en bestaande aandoeningen

Eerder had de administratie Trump ook al het individual mandate ongeldig verklaard. Obama had daarmee de ziekteverzekering verplicht gemaakt voor iedereen, op straffe van geldboetes. Trump en zijn regering maken ondertussen ook werk van het opheffen van het  verbod op het weigeren van de pre-existing conditions. Daardoor kunnen verzekeringsmaatschappijen straks zieken weigeren, die al aandoeningen hadden vooraleer hun nieuwe polis van kracht wordt.

Brandstofefficiëntie

Verder heeft de regering Trump de normen voor brandstofefficiëntie van personenwagens naar omlaag gehaald. Die waren door de regering Obama op 50 mijl per verbruikte gallon brandstof (of 80 kilometer per 3,78 liter) vastgelegd. Trump heeft dat nu verlaagd tot 35 mijl per verbruikte gallon (of 56 kilometer per 3,78 liter). De nieuwe regels worden per 2020 van kracht en zijn 6 jaar geldig. Ook een nog strengere milieuregulering die door Californië werd goedgekeurd (en door 13 andere staten wordt nageleefd) werd door de EPA (Environmental Protection Agency) ongeldig verklaard.

Rechterlijke benoemingen

Vorig jaar was Trump ook al gestart met het benoemen van een maximaal aantal nieuwe rechters. Het belang van die benoemingen kan amper worden overschat, omdat die rechters in de VS die toekijken op de toepassing van de politieke beslissingen. Dat kan gaan over abortus, godsdienstvrijheid of over het inreisverbod voor inwoners uit overwegend moslimlanden. De meeste van deze rechters worden voor het leven benoemd.

Uit een studie die eind vorig jaar werd gepubliceerd bleek dat 91% van de door Trump benoemde rechters blank zijn en 81% onder hen mannen zijn. Vergelijk dat met Obama, onder wie 50% vrouwen werden benoemd en amper 33% blanken. 

Hoewel bovenvermelde nieuwe regels en benoemingen grote, langdurige gevolgen hebben voor de Amerikaanse samenleving, blijven ze in de media totaal onderbelicht. Ze maken in ieder geval duidelijk hoe Trump zijn politieke doelstellingen realiseert, terwijl de kabelnetwerken en tv-camera’s met open mond blijven focussen op Trumps ‘waan van de dag’, vaak de ‘waan van het uur’. En zo exact doen wat hij voor ogen heeft: de aandacht afleiden van zijn echte agenda.

Meer