Technologie verbetert mentale en fysieke gezondheid ouderen

Senioren die gebruik maken van technologie zoals computers of smartphones, hebben mentaal en fysiek een sterkere conditie. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Center of Longevity aan de Stanford University en de Florida State University meer dan vierhonderd tachtigplussers in de Verenigde Staten.

Opgemerkt wordt dat deze generatie ouderen door de technologie-industrie – die nagenoeg uitsluitend door jeugd is geobsedeerd – grotendeels wordt genegeerd, maar door dezelfde motieven als de millennials naar digitale activiteiten wordt gedreven. Beide groepen willen volgens de onderzoekers immers in eerste instantie geconnecteerd blijven. “Technologie die kan gebruikt worden om contact met vrienden en kennissen te onderhouden, blijkt gekoppeld te kunnen worden aan een grotere levenstevredenheid, een daling in de gevoelens van eenzaamheid en een betere invulling van algemene levensdoelen, zoals een gelukkig en onafhankelijk leven,” zegt onderzoeksleider Tamara Sims, psychologe aan de Stanford University.

Levenskwaliteit

“Bovendien kon worden vastgesteld dat het gebruik van technologie om nieuwe informatie te leren, in verband kon worden gebracht met een betere fysieke gezondheid.” Deze vaststellingen kunnen volgens de onderzoekers mogelijk wijzen op een belangrijk instrument om de vergrijzing van de bevolking op te vangen. “De huidige generaties hebben een hogere levensverwachting dan hun voorgangers,” benadrukt Tamara Sims. “Ouderen willen echter zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met behulp van digitale platformen kunnen ze daarbij hun sociale contacten onderhouden of in geval van nood hulp vragen.” In tegenstelling tot de stereotypes bleek een meerderheid van de tachtigplussers minstens van één digitaal apparaat geregeld gebruik te maken. De gebruikers stelden verder zich fysiek en mentaal in een betere conditie te voelen. Het gebruik van digitale technologie kan volgens de onderzoekers op hoogbejaarde leeftijd dan ook wellicht leiden tot een hogere levenskwaliteit. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20