Tandverzekering

 

Een bezoek aan de tandarts kan voor een heleboel mensen een angstaanjagende ervaring zijn, zelfs zonder de rekening ervan te hoeven betalen. Door een tandverzekering voor tandheelkundige kosten af te sluiten, zal de angst voor een hoge rekening wat kunnen worden bedaard, maar je zult nog steeds moeten betalen voor de behandeling die door je tandarts wordt uitgevoerd. Op het ogenblik dat je moeite hebt met de betaling van tandartskosten, of je een alternatief overweegt voor de basisverzekering, dan kan een tandheelkundige verzekering helpen om de bij een tandarts gemaakte kosten te dekken. Hieronder leggen we onder andere uit hoe een tandheelkundige verzekering werkt en hoe je het beste een passende dekking kunt vinden.

Tandheelkundige kosten kunnen hoog oplopen

De beste manier om je kosten voor tandheelkundige zorg zo laag mogelijk te houden, is door je tanden en kiezen optimaal te verzorgen. Dit betekent onder andere dat je elke dag je tanden en kiezen minstens twee keer dient te poetsen met een degelijke tandpasta, en bij voorkeur ook nog één keer gebruikmaakt van tandenstokers, flossdraad en/of mondwater. Helaas heeft een groot deel van de volwassen bevolking nog nooit gebruik gemaakt van bijvoorbeeld tandzijde en poets lang niet iedereen zijn, of haar, gebit niet minstens twee keer op een dag. Deze schokkende feiten zijn vast komen te staan na Brits wetenschappelijk onderzoek.

Op het moment dat je gebit zijn in een goede conditie verkeerd, dan kan een reguliere tandarts doorgaans de beste optie zijn omdat deze namelijk de goedkoopste manier is om je tanden en kiezen de benodigde basiszorg te geven. Echter wanneer je parelwitte tanden wilt, maar je een gebit hebt dat aanzienlijk wat aandacht kan gebruiken, dan zou je doorgaans liever de mogelijkheid hebben om wat meer uitgebreide tandheelkundige behandelingen uit et laten voeren. Ook zullen veel mensen hun gebit graag verzekeren voor de kosten van tandheelkundige zorg in noodsituaties of als gevolg van een ongeval. In dit soort situaties kan een tandheelkundige verzekering de kosten die je zou moeten maken aanzienlijk verlagen. 

Dingen die je moet weten over een tandartsverzekering

Maar voordat je een tandverzekering afsluit, hebben we een aantal zaken voor je op een rijtje gezet die je absoluut moet weten om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Je moet nog steeds betalen voor tandheelkundige zorg als je de basisverzekering gebruikt. Hoewel veel mensen nog altijd denken dat de zorg, die in de basisverzekering op is genomen altijd gratis is, hoeft dit niet het geval te zijn als je een tandarts je gebit laat behandelen. Vaak liggen de kosten weliswaar lager dan wanneer je niet verzekerd zou zijn, maar je zult doorgaans nog steeds zelf een bepaald bedrag moeten bijdragen.
 • Een tandarts kan behandelingen uitvoeren die vallen onder de basis– als de aanvullende tandheelkundige verzekering. De meeste tandartsen voeren behandelingen uit onder beide verzekeringsvormen kunnen vallen. Per behandeling moet dus worden bekeken of je voor de kosten (deels) zelf moet opdraaien of dat je een beroep op je verzekeraar kunt doen. Bovendien zul je soms moeten kiezen voor een goedkopere behandeling als je de kosten vergoed wilt krijgen via je tandverzekering.
 • Indien je aanvullende tandverzekering af hebt gesloten, of als je een niet vergoede behandeling toch uit wilt laten voeren, dan moet je uiteraard rekenen op hogere kosten. In sommige gevallen betekent het echter wel dat, wanneer je buiten je verzekering om een behandeling uit laat voeren, je bepaalde wachtlijsten kunt omzeilen. Daar staat overigens tegenover dat de prijzen voor tandheelkundige behandelingen door de tandarts zelf vastgesteld mogen worden en deze dus sterk uiteen kunnen lopen. De prijs voor een complete behandeling kan om die reden van tandarts tot tandarts enorm verschillen. Je doet er dan ook verstandig aan om, voordat je jezelf aanmeld voor een tandheelkundigenbehandeling, een prijsopgave aanvraagt bij meerdere tandartsen zodat je een de beste prijs betaald voor de verzorging van je gebit.
 • Zelf een bedrag opzij leggen voor eventuele tandheelkundige zorg kan een prima optie zijn als je tanden en kiezen in een uitstekende staat verkeren. Het is dan een uitstekend alternatief voor een dure tandheelkundige dekking waar je je doorgaans voor kunt verzekeren. In plaats van elke maand een aanzienlijke verzekeringspremie te betalen voor een tandverzekering, kun je zelf dit bedrag op een speciale bank- of spaarrekening zetten met een aantrekkelijke rente. Wanneer je geld nodig hebt voor een aankoop dan kun je dit opnemen in de vorm van contanten, maar als dit niet nodig is, dan kun je je geld bij de bank achterlaten en er wellicht nog wat rentevergoeding voor vangen.
 • Vergelijk meerdere tandverzekering voordat je er één definitief af gaat sluiten. Zodra je van plan bent om een tandverzekering af te gaan sluiten, dan mag je er in geen geval vanuit gaan dat alle algemene voorwaarden en dekkingen hetzelfde zijn. Vaak zal een basisverzekering periodieke- en spoedeisende tandheelkundige zorg dekken, terwijl dit niet per definitie geldt voor behandelingen in het buitenland. Verder zullen de voorwaarden van een tandverzekering bepalen dat je de premie ervan vooraf dient te voldoen en dat je de kosten van een behandeling achteraf terug kunt vorderen van de verzekeraar. Voorwaarden kunnen echter van verzekering tot verzekering verschillen en dat geldt eveneens voor de premies die voor tandverzekeringen betaald dienen te worden.

De kosten die je elke maand voor een tandverzekering moet betalen, zullen bovendien afhangen van het soort verzekering en het dekkingsniveau waar je voor hebt gekozen. Zo kan een basisverzekering bijvoorbeeld een bepaalde behandeling slechts voor een deel dekken, terwijl een aanvullende tandverzekering deze volledig voor diens rekening zal nemen.

 • Wat wordt meestal gedekt door een tandverzekering? Elke tandverzekering is anders waardoor het noodzakelijk is geworden om absoluut de algemene voorwaarden, en de kleine lettertjes, te lezen om precies erachter komen wat er precies in de dekking op is genomen. De meeste tandverzekeringen dekken echter vaak de kosten van een standaardbehandeling, zoals periodieke controles, het reinigen en het polijsten van het gebit. Ook kunnen de kosten van een bepaalde tandheelkundige behandeling tot een bepaald maximum worden vergoed, zoals bij het plaatsen van vullingen, kronen en/of bruggen. Indien een tandverzekering ook zorg in noodgevallen of bij een ongeval dekt, bijvoorbeeld wanneer er acuut medische zorg vereist is. Je tanden of mond kunnen dan beschadigd zijn geraakt met als gevolg dat je je met spoed onder behandeling moet laten stellen om de ontstane schade te herstellen.
 • Wereldwijd tandheelkundige dekking, evenals sommige behandelingen, zoals ten behoeve van uiterlijke verbeteringen, kunnen door bepaald tandverzekering worden gedekt, maar het dit is hel;aas niet altijd het geval. In de regel zal dit pas aan de orde zijn als er wordt gekozen voor een duurdere tandverzekering.
 • Geen bestaande gebitsreparaties mogelijk: Verzekeringsvoorwaarden die al van kracht zijn, zijn meestal niet gedekt door een tandverzekering. Zo zul je waarschijnlijk wel dekking krijgen voor een aantal fundamentele behandelingen, zoals periodieke controles of het polijsten van tanden en kiezen, maar meer serieuze behandelingen zullen niet worden gedekt.

De definitie van een reeds bestaande situatie, hangt echter altijd af van de verzekeraar, maar het gros van hen zegt dat het zaken betreft waar je in het afgelopen jaar mee te maken heb gehad. Sommige verzekeraars zullen vereisen dat je een controle hebt gehad in het jaar ervoor om een verzekering af te kunnen sluiten. Om die reden zijn periodieke controles dus dubbel belangrijk.

 • Betalen van een eigen risico: Het is goedkoper als je een zeker eigen risico betaalt, maar daarbij moet je er wel voor zorgen dat dit risico niet te hoog is. Het bedrag dat je aan eigen risico betaalt, zal immers steeds weer terugkeren als je een tandheelkundige behandeling uit laat voeren, en dus ook invloed hebben op elke claim die je bij de verzekeraar indient. Hoe groter het eigen risico, hoe lager de maandelijkse verzekeringspremie zal zijn, maar wanneer je niet zorgvuldig een keuze hebt gemaakt, kan dit juist een stuk duurder uitvallen. Je moet er dus altijd voor zorgen dat je je de extra kosten kunt veroorloven.
 • Besparen op zorgkosten in het buitenland is riskant. Wanneer je wilt gaan besparen op de zorgkosten voor eventuele behandelingen over onze landsgrenzen, dan kun je vaak de nodige euro’s in eigen zak houden, maar tevens loop je ook een zeker risico. Wanneer je bijvoorbeeld een grote behandeling aan je gebit uit wilt laten voeren dan kan dat soms in het buitenland tegen een fors lager tarief gebeuren. Er zijn buitenlandse tandheelkundige klinieken die online adverteren en soms zelfs vestigingen hebben in ons land waar je onder andere terecht kunt voor een eerste afspraak.Helaas doen er over buitenlandse tandheelkundige praktijken ook een groot aantal horrorverhalen de ronde. Iedereen heeft vast en zeker wel een verhaal gehoord over medische- en/of tandheelkundige ingrepen in het buitenland die volledig mis zijn gegaan. De kwaliteit van de gegeven behandeling kunnen immers sterk uiteenlopen waardoor je altijd op je hoede dient te zijn voor de eventuele risico’s die verbonden kunnen zijn aan een bepaalde behandeling in een ander land. Vooraf de nodige informatie inwinnen over een buitenlandse zorgverlener kan je een heleboel leed besparen. Niet elk land stelt bijvoorbeeld andere eisen aan de uitoefening van een beroep in de tandheelkundige zorgverlening. Verder zul je er rekening mee moeten houden dat je niet dezelfde bescherming zult genieten als wanneer je in eigen land de hulp van een tandarts in zou roepen.
 • Dien een officiële klacht in als je niet tevreden bent
  Op het moment dat je tevreden bent over de werkwijze van je verzekeraar bent dan zul je doorgaans niets te klagen hebben. Dit wordt echter een heel ander verhaal als een claim onterecht wordt afgewezen door je tandverzekering. In dat geval doe je er dan ook verstandig aan om een officiële klacht neer te leggen bij de verzekeraar. De verzekeraar heeft dan een wettelijk bepaalde termijn waarbinnen een reactie moet volgen. Indien dit niet gebeurd is, of als je niet tevreden bent met het verkregen antwoord, dan kun je uiteraard een klacht indienen bij de geschillencommissie of de ombudsman. Deze instanties zijn onafhankelijk en zullen uiteindelijke beslissen of de ingediende claim al dan niet terecht is afgewezen door de verzekeraar. Deze beslissing is bindend, dus zal je verzekeraar er gehoor aan dienen te geven als je in het gelijk wordt gesteld.

Wat wordt meestal niet gedekt door een tandverzekering?

Net zoals bij een heleboel andere verzekeringen, zijn er verschillende dingen die verzekeraars niet willen vergoeden, zelfs niet als je bij hen een verzekering af hebt gesloten. Om die reden is het altijd aan te bevelen om de kleine lettertjes van je verzekering goed door te nemen om erachter te komen waar je extra aandacht moet besteden:

 • De meeste verzekeraars staan niet toe dat je gedurende de eerste drie maanden, na het afsluiten van een tandverzekering, een schadeclaim indient, behalve als het een rekening betreft voor een periodieke controle.
 • Cosmetische behandelingen zijn meestal niet gedekt omdat deze niet klinisch noodzakelijk zijn.
 • Wanneer er een nieuwe voorwaarde door is gevoerd, dan zal deze direct geldig zijn, maar doorgaans geen betrekking hebben op gevallen die zich voor hebben gedaan voordat de vernieuwingen van kracht zijn gegaan.
 • Een heleboel verzekeraars betalen alleen maar een vooraf bepaald percentage van de tandheelkundige kosten. Zo zullen ze bijvoorbeeld maar 50 procent van de kosten van een periodieke controle voor hun rekening kunnen nemen (en er zelfs een zeker maximum aan kunnen koppelen) zodat je zelf de rest van de rekening moet voldoen.

Betalen van een rekening voor tandheelkundige zorg

Bij de meeste tandverzekeringen dien je van tevoren te betalen voor behandelingen om vervolgens de gemaakte kosten terug te vorderen bij de verzekeraar. Dit wil dus zeggen dat je zelf moet betalen als je een bezoekje brengt aan een tandarts. Zodra je eenmaal hebt betaald, dan stuur je het reçu van de rekening, samen met een aanvraagformulier, op naar de verzekeraar zodat deze je je geld terug kan geven.

Wanneer je vooraf dit geld niet wilt, of kunt, betalen, dan bestaat er de mogelijkheid om een zogenaamde percent aankoop kredietkaart hiervoor te gebruiken. Maar dit wil niet zeggen dat je niet elke maand een bepaald bedrag moet voldoen, je moet immers nog steeds het minimum vereiste bedrag terugbetalen om ervoor te zorgen dat je de 0 procent deal niet kwijtraakt. Verder zul je aan het einde van een betaalperiode ervoor moeten zorgen dat alle afbetalingen zijn gedaan.

Is een tandverzekering duurder op een bepaalde leeftijd?

In tegenstelling tot andere verzekeringsvormen, kost een tandheelkundige dekking vaak voor iedereen evenveel, ongeacht hun leeftijd. Sommige (maar niet alle) tandverzekeringen zullen echter na een bepaalde leeftijd duurder worden, of zelfs moeilijk worden om af te sluiten. De stijging van de premie zal in dat soort gevallen doorgaans te maken hebben met het verhoogde risico op claims bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Zo zal de kans op het aanmeten van een gebitsprothese of het plaatsen van kronen na het vijftigste levensjaar toe gaan nemen en kan een verzekeraar zich voor dit risico indekken door de maandelijkse verzekeringspremie op te schroeven voor deze groep verzekerden.

Het gros van de tandverzekeringen zullen alleen de kosten voor tandheelkundige zorg dekken van de begunstigde, dus de persoon op wiens naam de verzekering staat. Vaak echter zijn kinderen, tot een leeftijd van 18 jaar, van een verzekerde gratis meeverzekerd. Deze groep heeft immers meestal niet te maken met extreem hoge kosten. Echter veel basisverzekeringen hebben alleen maar betrekking op tandheelkundige behandelingen die noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid van de mond en het gebit. Dit betekent dat zaken zoals het plaatsen van witte vullingen, in plaats van de grijze exemplaren die vervaardigd zijn met behulp van amalgaam, niet altijd binnen de tandverzekering zullen vallen.

Het verschil tussen een tandheelkundige noodhulp en een ongeval

Onder tandheelkundige noodgevallen kunnen zaken worden geschaard als het breken van een tand, los zittende tanden en kiezen of gebitselementen die uit de mond zijn verwijderd. Verder kunnen de kosten gedekt worden van een vulling, of een andere tandheelkundige ingreep, die mislukt, maar eveneens als je last krijgt van acute infectie in je mond. Als je veel pijn hebt, of als de hulp van een tandarts met spoed in moet worden geroepen omdat er zich problemen voor hebben gedaan met je gebit en je algemene gezondheid daar onder te lijden heeft, dan kan er worden gesproken van een tandheelkundige noodsituatie.

Als je betrokken bent bij een ongeval en je tanden beschadigd zijn geraakt, dan kun je spreken van een tandheelkundig ongeval. Op het moment dat je twijfelt, dan doe je er uiteraard goed aan om de definities in de algemene voorwaarden van je tandverzekering erop na te kijken. Wanneer er dan nog steeds twijfels over de dekking van bepaalde behandelingen bestaan, dan is het uiteraard aan te bevelen om contact op te nemen met de verzekeraar waar je je tandverzekering af hebt gesloten. Doe je dit namelijk niet dan loop je het risico dat de kosten voor een bepaalde behandeling door jezelf betaald moeten gaan worden omdat deze niet, of slechts voor een deel zijn gedekt.

Controleer op dubbele dekkingen

Indien je van plan bent om een tandverzekering af te sluiten, dan dien je vooraf goed na te gaan of je voor bepaalde zaken al gedekt bent, zodat je uiteindelijk niet twee keer voor iets gaat betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je ook verzekerd bent voor gezondheidszorg via je werkgever.

Tandheelkundige zorg verzekert via zorgverzekering

Een zorgverzekering is vaak een goedkope manier om ook de kosten van tandheelkundige zorg te dekken. Dit is immers een verzekering waar je, onder bepaalde voorwaarden, de kosten van een breed scala aan behandelingen terug kunt vorderen, zoals oogtests, tandheelkundige behandelingen of fysiotherapiesessies. Zodra je een bepaalde behandeling hebt ondergaan stuur je de rekening naar de verzekeraar en deze betaalt je, afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen verzekering, de kosten geheel of gedeeltelijk terug. Vaak is het dan ook alleen nodig om een aparte tandverzekering af te sluiten als je verwacht deze nodig te gaan hebben of als je een grotere veiligheidsmarge in wilt bouwen. De dekking voor tandheelkundige behandelingen zal namelijk via een tandverzekering in de regel hoger uitvallen dan van een doorsnee zorgverzekering.

Tandverzekering via je werkgever

Bij sommige werkgevers kun je als werknemer een aparte tandverzekering afsluiten. Dit is dus zeker een optie die je niet over het hoofd mag zien. Als je een dergelijke tandverzekering hebt afgesloten, dan ben je over het algemeen wat goedkoper uit in vergelijking tot een tandverzekering die je individueel afsluit. Zeker als je werkzaam bent binnen een groot bedrijf, dan is de kans groot dat je van een dergelijk voordeel gebruik kunt maken. Verzekeraars bieden immers maar al te graag kortingen aan, aan grote groepen verzekerden. Ook kun je vaak rekenen op extra vergoedingen of uitgebreidere behandelingen als collectief verzekerde. In bepaalde gevallen zullen werkgevers zelfs een gedeelte van de premie voor een zorg- of tandverzekering voor hun werknemers betalen.

Tandverzekering met een uitkering

Onder bepaalde voorwaarden kun je, als je een uitkering ontvangt, een tandverzekering afsluiten, en op die manier wat extra voordeel of een hogere dekking binnenhalen. Dit is mooi meegenomen als je (tijdelijk- of permanent) werkloos of met pensioen bent. Ook in dit geval zullen verzekeraars kortingen en extra dekkingen aanbieden omdat er zich een heleboel mensen via één organisatie bij hen aanmelden als verzekerden. In een heleboel gevallen zal zelfs de uitkeringsinstantie een deel van de premie voor dit soort verzekeringen voor diens rekening nemen.

Op het moment dat je dus al een zorg- of tandverzekering af hebt gesloten, dan heeft het weinig zin om dit nog een keer te doen. Je kunt namelijk een behandeling maar één keer claimen, terwijl je wel meerdere keren de maandelijkse premie moet voldoen en er dus in de regel geen voordeel uit kunt slepen. Extra kosten voor dubbele verzekeringspremies kun je gemakkelijk voorkomen door de algemene voorwaarden van je huidige zorg- en/of tandverzekering goed door te nemen. Je weet dan immers voor welke zaken je wel, of juist niet, gedekt bent, maar ook of het rendabel is om nog een extra tandverzekering bij af te sluiten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20