Syntra: “Drone-piloot is beroep met vele mogelijkheden”

Syntra Brussel start begin volgend jaar met een opleiding voor het besturen van drones. Het opleidingspakket omvat zestig lesuren theorie en praktijk en wordt aangeboden in samenwerking met de Ben-Air Flight Academy (Bafa).

Volgens Syntra zullen drones ook op de arbeidsmarkt bijzonder veel nieuwe mogelijkheden creëren. De opleiding bestaat uit tweeëndertig uur theorie en achtentwintig uur praktijk. Daarbij zal volgens de Bafa onder meer uitgebreid aandacht worden besteed aan de regelgeving. Een professionele piloot is immers aan heel andere voorschriften onderworpen dan een hobbyist. Ook wordt de cursisten geleerd weersvoorspellingen te interpreteren. In de praktijkopleiding komen alle vluchtmanoeuvres en noodprocedures aan bod. Een cursus kost 2.700 euro. Een voorafgaande kennis is niet nodig om aan de cursussen te kunnen deelnemen. De kandidaat moet wel minstens achttien jaar oud zijn en moet een medisch attest voorleggen. Behoefte Patrick Vandenbussche, directeur van Syntra Brussel, wijst erop dat op dit ogenblik al een bijzonder grote vraag naar dronepiloten kan worden vastgesteld. In de toekomst zal volgens hem de behoefte aan bestuurders van de onbemande vliegtuigen nog sterker toenemen. Er wordt dan ook op gewezen dat drones in een brede waaier van sectoren van bijzonder groot nut kunnen zijn. Onder meer worden de toestellen al ingezet bij de controle van infrastructuur zoals bruggen of havenkranen. Ook bij de interventies van hulpdiensten wordt al vaak op drones beroep gedaan, maar ook in onder meer de landbouw zouden de onbemande vliegtuigen veel diensten kunnen bewijzen. Bovendien biedt de drone een handig alternatief voor opdrachten op terreinen of locaties die voor de mens moeilijk te betreden zijn of helemaal ontoegankelijk blijken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20