Supercomputer van Google is véél slimmer dan de mens

Het menselijke brein is niets meer tegen artificiële intelligentie. Zo wist een zelflerende computer van Google zichzelf te bekwamen in het complexe bordspel Go. In een match tegen de beste menselijke speler van de wereld won de computer met groot gemak.

Dat we ook spelletjes tegen een computerkunnen spelen, weten we al langer, maar DeepMind is anders. Het programma ishelemaal zelflerend. DeepMind werd onderzocht. In een eerste fase bestudeerdede computer duizenden spelletje tussen twee professionele, menselijke spelersvan het spel GO, een oud Chinees, strategisch spel. Zo moest de computer lerenvan de winnende zetten. Het succesvolle systeem noemden ze AlfaGo.

De nieuwste fase was anders. Met het programmaAlphaGo Zero kreeg de computer enkel de spelregels en het doel van het spel. “Hetleert het spel gewoon van telkens tegen zichzelf te spelen en zo beter teworden. Op die manier raakte de computer snel verder dan gelijk welk menselijklevel. En op deze manier versloeg AlphaGo Zero ook z’n voorganger Alpha Gohonderd keer op een rij”, zo legt Demis Hassabis, de baas van DeepMinduit.

Over commerciële toepassingen wilde Googleniet communiceren, maar DeepMind wil nu die kennis gaan toepassen op echtcomplexe problemen. Zo willen ze zien op computers die problemen slimmeroplossen dan mensen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20