Strijd tegen sociale fraude levert een recordbedrag op

De opbrengst uit de strijd tegen sociale fraude is vorig jaar met 15 procent toegenomen tot zo’n 385 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), meldt Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Werk.

In het nieuws: De strijd tegen sociale fraude heeft de staatskas in 2023 welgeteld 385.497.459 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag.

  • In vergelijking met 2022 tekent de SIOD een stijging op met 15 procent, oftewel 50,5 miljoen euro. Volgens minister Dermagne, die samen met zijn collega’s Frank Vandenbroucke en David Clarinval bevoegd is voor het dossier, komt dat door een volgehouden inspanning en extra inspanningen.
    • De overheid werkt onder meer beter samen met sectoren die gevoelig zijn voor sociale fraude. Het persagentschap Belga meldt dat er vorige week voor acht sectoren plannen tegen oneerlijke concurrentie en sociale dumping werden afgesloten, waarvan drie nieuwe sectoren.
    • Ook kwamen er 280 nieuw aanwervingen bij de inspectiediensten en ligt er een nieuw sociaal strafwetboek klaar met zwaardere straffen voor enkele zware inbreuken.
  • De meeste opbrengsten zijn afkomstig van fraude met socialezekerheidsbijdragen, teruggevorderde Covid-steun, het niet indienen van RSZ-aangiften, de strijd tegen schijnzelfstandigen en fictieve werknemers en tot slot uit controle op onderaanneming en sociale schulden in de bouw- en vleessector.
  • Demargne reageert positief op de cijfers. “Dat onze aanpak werkt, blijkt uit het feit dat jaar na jaar de inkomsten uit sociale fraudebestrijding stijgen”, klinkt het. “Voor 2023 bereikten we opnieuw een recordopbrengst, en de verwachting is dat dat ook in 2024 het geval zal zijn.”