Stichter Greenpeace: ‘Zero bewijs dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde’

De Canadese wetenschapper Patrick Moore, een van de 16 co-stichters en voormalig voorzitter van Greenpeace, heeft een getuigenis omtrent de opwarming van de aarde afgelegd voor het Amerikaanse Congres. Moore zei daar zaken waaraan niemand zich verwachtte en uitte zich als een fervent ontkenner van het aandeel van de mens in de opwarming van onze planeet.

‘Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat de mens via de uitstoot van koolstofdioxide de belangrijkste factor is bij de minimale opwarming van de atmosfeer in de voorbije 100 jaar. Mocht daar wel bewijs van bestaan dan zou dat overal en voor iedereen toegankelijk zijn. Maar geen enkel bewijs – zoals dat in de wetenschap wordt aanvaard – bestaat.’

Moore ging in 1986 weg bij Greenpeace vanwege ‘een trend om wetenschappelijke objectiviteit in te ruilen voor een politieke agenda, niet gedomineerd door wetenschappers, maar door milieu-extremisten.’

Een recent rapport van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) – het orgaan binnen de VN dat de klimaatswijziging monitort – waarin staat te lezen dat ‘er 95 à  100% kans is dat de mens de dominerende oorzaak van de klimaatsopwarming is’, noemde Moore nonsens. ‘Die cijfers zijn uitgevonden,’ zei hij. ‘Ook termen als ‘waarschijnlijk’ en ‘zeer waarschijnlijk’, die graag door het panel worden gebruikt, betekenen in de wetenschap niets.’

De computermodellen die het IPCC gebruikt om haar stellingen te staven noemde Moore ‘futiel’. Hij legde aan de senatoren uit dat de geschiedenis de stelling dat de mens via de CO2-uitstoot de belangrijkste oorzaak van de klimaatsopwarming is tegenspreekt. 

‘Het feit dat we hogere temperaturen én een ijstijd hadden toen de CO2-uitstoot 10 keer hoger was dan vandaag spreekt de  stelling dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt volledig tegen. ‘

Volgens Moore vergeten we al te vaak dat dat mensen een tropische levensvorm zijn. ‘We ontwikkelden ons rond de evenaar, in een klimaat waar ijs, noch vorst bestond. De enige redenen waarom wij dit koude klimaat kunnen overleven zijn vuur, kledij en onze huizen.’

‘Gesteld mag dus worden dat vorst en ijs de vijanden van het leven zijn, behalve dan voor het relatief klein aantal mensen dat zich heeft aangepast aan ijskoude temperaturen.’ 

Nog volgens Moore leven we vandaag net in een ongewoon koude periode van de geschiedenis van het leven op aarde en is er geen enkele reden om te twijfelen aan het feit dat een warmer klimaat enkel gunstig is voor de mens.

‘Op geen enkele manier,’ besloot Moore, ‘kan de mens met zijn beperkte kennis voorspellen hoe de temperatuur op aarde zich in de toekomst zal ontwikkelen.’

Tegenover de Amerikaanse talkshowhost Sean Hannity zei Moore dat de klimaatopwarmingsagenda wordt ingegeven ‘door een verzameling van belangen van een grote elite, waaronder politici die het graag doen overkomen alsof ze de wereld aan het redden zijn, milieuorganisaties die geld willen ophalen en de agenda inzake energiepolitiek willen dicteren, het sensationalisme van de media en academici die beurzen willen binnenhalen. Het is vandaag praktisch onmogelijk om een beurs binnen te halen als je onderzoek niets te maken heeft met de opwarming van de aarde.’

‘Ondertussen sterven miljoenen kinderen aan vitaminetekorten en ziektes en spenderen we honderden miljarden dollars aan een probleem waarvan we geeneens het bewijs hebben dat het bestaat.’

)