Steenkoolcentrales zijn de grootste vervuilers van Europa

Steenkoolcentrales zijn de grootste vervuilers van Europa. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Environment Agency (EEA) op basis van een analyse van de uitstoot van vijfendertig industriële sites in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Servië.

Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië met veertien locaties staat vermeld in de ranglijst met sites die de grootste uitstoot van koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden in het grondwater en de atmosfeer veroorzaakten. Op de tweede plaats staat Duitsland met zeven sites, gevolgd door Frankrijk en Polen, die elk vijf zwaar vervuilende industriële sites lieten registreren. “Er is in de Europese Unie een sterke vooruitgang geboekt om de klimaatdoelstellingen en de energieplannen tegen het einde van het volgend decennium te halen,” benadrukken de onderzoekers. “Anderzijds moet worden vastgesteld dat steenkool voor zware industriële sites – zoals krachtcentrales, raffinaderijen, grote chemische installaties en staalfabrieken – nog steeds de grootste brandstofbron vormen, ondanks een significante afbouw tijdens de voorbije jaren en een verdrievoudiging van het gebruik van biomassa de voorbije tien jaar.”

Polen

Er wordt opgemerkt dat steenkool nog altijd de grootste bron van uitstoot in het leefmilieu, hoewel sommige sites hun prestaties de voorbije jaren hebben verbeterd. De slechtste milieuprestatie werd opgetekend bij de krachtcentrale van Belchatow in Polen, die voor de drie onderzochte emissies de hoogste waarden liet optekenen. Bij de uitstoot van koolstofdioxide werden de hoogste cijfers opgetekend rond de centrale van Drax in Groot-Brittannië, terwijl bij zwaveldioxide en stikstofoxiden de ranglijst wordt aangevoerd door de fabrieken van Jänschwalde in Duitsland en Kozienice in Polen. In België is de staalfabriek van ArcelorMittal in de Gentse haven de grootste vervuiler. Naast de steenkoolcentrales vormt de staalproductie de meest vervuilende activiteit van de Europese industrie. (mah)

Meer