Steeds meer vrouwen in elite-gevechtseenheden

De militaire wereld rekruteert voor zijn gevechtseenheden steeds vaker vrouwelijke soldaten. Daarvoor kunnen echter verschillende motieven naar voor worden geschoven.

Dat zegt de Britse juriste Hannah Bryce, adjunct-directeur internationale veiligheid bij het Royal Institute of International Affairs (Chatham House) en onderzoekster naar de rol van de vrouw in het leger. Onder meer de opleidingsschool van de Russische luchtmacht heeft voor zijn nieuwe academiejaar vijftien vrouwelijke kandidaat-gevechtspiloten geselecteerd. Dat was sinds het einde van de tweede wereldoorlog nooit gebeurd. In Groot-Brittannië werd eveneens beslist om voortaan vrouwen toe te laten tot het Royal Air Force Regiment. Die eenheid moet achter vijandige linies landingszones beveiligen, vijandige luchtverdediging uitschakelen en luchtmachtbases beschermen. Het Amerikaanse leger laat al langer vrouwen toe tot gevechtseenheden zoals het Ranger Regiment of het Special Operations Command. [media-credit name=”© Jegertroppen” align=”aligncenter” width=”1158″][/media-credit] “De rekrutering van vrouwen is vaak een noodzaak,” erkent Hannah Bryce. “De militaire rekrutering betekent een voortdurende strijd om geschikte krachten te kunnen aantrekken. Door de uitsluiting van 50 procent van de bevolking verliezen de legers de toegang tot belangrijk deel van het beschikbare talent.”

Voordelen

Bryce voegt er echter aan toe dat de inzet van vrouwelijke soldaten ook een aantal belangrijke operationele en strategische voordelen kan bieden, zoals onder meer in Afghanistan is gebleken. Het leger krijgt volgens haar door de inzet van vrouwelijke soldaten immers de kans om beter contact te leggen met de lokale bevolking. Door culturele gevoeligheden zouden traditionele eenheden, met alleen mannelijke soldaten, de lokale vrouwelijke bevolking immers onmogelijk kunnen benaderen. Bovendien zou de grotere militaire diversiteit volgens Bryce een sterke meerwaarde kunnen bieden bij operaties in een stedelijke omgeving. In die situaties zouden mannelijke soldaten bij verkenningsoperaties immers veel gemakkelijker opvallen. Dat was ook een cruciaal motief voor het Noorse leger om zijn divisie Jegertroppen, exclusief bestaande uit vrouwelijke elitesoldaten, op te zetten. “Een grotere militaire diversiteit zou ook belangrijke nuances kunnen brengen in de analyse van een aantal conflicten,” betoogt Bryce. “Bovendien kan de vrouwelijke inbreng bij de planning en implementering van een gevechtsstrategie een sterk operationeel voordeel bieden.” (mah)