Steeds meer mensen worden bijziend… niemand weet waarom

Indien de huidige trend zich doorzet dreigen tegen 2050 ruim 5 miljard mensen bijziend te zijn, waarschuwen experts. Computerschermen en onvoldoende blootstelling aan daglicht zijn wellicht een deel van de oorzaak maar tot op heden heeft geen enkele studie een sluitende verklaring gevonden.

Zo’n 42 procent van de Amerikanen heeft last van bijziendheid, dat is een verdubbeling in vergelijking met de jaren ’70. In Azië verspreidde de epidemie van bijziendheid, of myopie, zich het snelste. Volgens een recente studie heeft 96 procent van alle Zuid-Koreaanse tieners last van de aandoening. Het lijkt daarmee om een nieuwe beschavingsziekte te gaan, veroorzaakt door onze moderne levensstijl.

Zonlicht

Grootschalige studies wezen uit dat voldoende buiten spelen voor jonge kinderen een belangrijke factor is om bijziendheid te helpen vermijden. Daarmee is echter niet duidelijk of het de blootstelling aan zonlicht is die de aandoening helpt te vermijden of het feit dat onze ogen zich buiten op langere afstanden kunnen focussen. Zomaar adviseren om kinderen meer tijd buiten te laten doorbrengen willen wetenschappers niet doen, want meer blootstelling aan zonlicht betekent ook een hoger risico op huidkanker.

Natuurlijk daglicht

Omdat het moeilijk is het mechanisme dat leidt tot bijziendheid beter te onderzoeken,  – men kan moeilijk een experiment opzetten waarbij mensen bijziend worden gemaakt – is het voor wetenschappers onmogelijk een precieze oorzaak vast te stellen. Toch zijn een aantal remedies in ontwikkeling. Zo experimenteert China met klaslokalen waar kinderen studeren in natuurlijk daglicht en werken wetenschappers ook aan een speciale soort lenzen die bijziendheid bij kinderen lijken af te remmen.

Meer