Spelletjes op je smartphone registreren wat er op je tv is

Een aantal games voor de smartphone zijn specifiek ontworpen om het televisie-gedrag van de consument op te volgen. Dat geldt ook op ogenblikken wanneer de games, die vaak heel onschuldig blijken, niet zijn geactiveerd.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse krant New York Times. Opgemerkt wordt dat een aantal van deze games ook op kinderen zijn gericht. De betrokken applicaties doen volgens de krant beroep op software die door de onderneming Alphonso werd ontwikkeld. Alphonso is een startup die televisie-data voor adverteerders verzamelt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de microfoon van de smartphone. Op die manier kan het geluid van de televisieprogramma’s worden geregistreerd en geanalyseerd. “De software van Alphonso kan bijzonder gedetailleerde gegevens verzamelen,” aldus Sapna Maheshwari, redacteur technologie bij de New York Times. “Vaak wordt die informatie zelfs gekoppeld aan data over locaties die de consument bezoekt en bioscoopfilms die worden bekeken.” “Die informatie kan vervolgens worden ingezet om de reclame nog meer doelgericht te maken. Tevens zou ook beter kunnen worden bepaald welke communicaties de consument het gemakkelijkst tot actie aanzetten.” Games met de software van Alphonso zouden ook in de virtuele winkels Google Play en App Store worden aangeboden.

Toestemming

De software van Alphonso zou zelfs vanuit de broekzak van de consument geluiden kunnen herkennen. De ontwikkelaar benadrukt echter dat de werking van de software duidelijk in de handleiding van de games en het privacy-beleid van de onderneming wordt beschreven. Tevens betoogt Ashish Chordia, chief executive van Alphonso, dat het onmogelijk is om zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene de technologie te activeren. Bovendien wordt aangegeven dat de gesproken menselijke taal nooit wordt opgenomen. Chordia voegt eraan toe dat de technologie van Alphonso de regelgeving van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) respecteert. Ongeveer duizend games en applicaties zouden met de software van Alphonso zijn uitgerust. Chordia benadrukt nog dat Alphonso zich verzet tegen het gebruik van zijn software in applicaties die op kinderen zijn gericht. In praktijk blijken volgens krant de technologie toch in programma’s voor kinderen aangetroffen te kunnen worden. Er wordt aan toegevoegd dat Alphonso niet de enige partij is die probeert in de huiskamer bijkomende informatie voor adverteerders te verzamelen.

Terminologie

Daarbij wordt opgemerkt dat marketeers in de Verenigde Staten jaarlijks nog altijd bijna 70 miljard dollar in televisie investeren. Daardoor ontstaat een grote bereidheid om te betalen voor informatie die de efficiëntie van deze investeringen verhogen. De sector wordt door de autoriteiten dan ook van nabij gevolgd. Vorig jaar stuurde de Amerikaanse handelscommissie een waarschuwing naar een tiental applicatie-ontwikkelaars die de software Silverpush hadden gehanteerd om toegang te krijgen tot informatie over het televisie-gebruik van de consument. “Meer recent nog stemde Vizio in met een schikking van 2,2 miljoen dollar voor de verdoken verzameling en verkoop van informatie over het kijkgedrag van miljoenen geconnecteerde televisie-consumenten,” aldus  Maheshwari. De gebruikersgroep Consumers Union benadrukt dat het gebruik van deze technologieën aan het publiek duidelijk moet worden gemaakt. “Vele consumenten hebben slechts een beperkt inzicht in de gebezigde terminologie,” zegt Justin Brookman, directeur privacy bij Consumers Union. “Er moet gezorgd worden dat het publiek een duidelijk kennis heeft over de data die worden verzameld en de strategieën die daarbij worden gehanteerd.” Ook diverse vertegenwoordigers van de sector erkennen dat bij de voorlichting van het publiek verder moet worden gegaan dan de wettelijke vereisten. (mah)