Kent u het verschil tussen soennieten en sjiieten?

Soennieten en sjiieten zijn aanhangers van de twee grootste ideologische stromingen binnen de islam. In heel de wereld leven soennitische en sjiietische moslims in conflict met elkaar. En in het Midden-Oosten bestaat daardoor een kloof tussen het sjiietische Iran en de soennitische Golfstaten.

De breuk tussen deze twee groepen is de islam is groot. Uit een peiling van Pew blijkt dat liefst 40% van de soennieten hun sjiietische geloofsgenoten niet als echte moslims beschouwen. The Economist legt uit waarom deze twee groepen van moslims tegenover elkaar staan.

Soennieten en sjiieten

Het schisma vond plaats in 632, het jaar van de dood van de profeet Mohammed. Toen steunde de meerderheid de vriend en schoonvader van Mohammed, Abu Bakr, als opvolger. Anderen benoemden de neef en schoonzoon van de profeet, Ali. De volgelingen van Abu Bakr werden de latere soennieten en die van Ali de latere sjiieten.

Abu Bakr volgde uiteindelijk Mohammed op, maar Ali regeerde later kort als vierde kalief. De kloof tussen de twee groepen werd permanent toen de zoon van Ali, Hussein, samen met zijn familie door de troepen van de soennitische kalief werd afgeslacht in Karbala in 680. De soennieten monopoliseerden alle politieke macht en de sjiieten keerden zich tot hun imams voor geestelijk leiderschap.

Wat zijn de verschillen?

Vandaag geloven 1,6 miljard moslims dat Allah de enige god is en Mohammed zijn profeet was. Ze volgen allen de vijf pilaren van de islam en vereren hun heilig boek, de Koran. Daarvan is 80% soennitisch. Maar wat zijn de belangrijkste religieuze verschillen?

  • Soennieten hechten veel meer belang aan de Soenna, de overleveringen van het leven van Mohammed. Sjiieten beschuldigen hen daarom van dogmatisme en menen dat dit leidt tot extremistische sektes zoals het wahabisme.
  • Sjiieten zien hun ayatollahs als reflecties van god op aarde. Voor sommige soennieten is dit regelrechte ketterij.

  • De meeste sjiieten geloven dat op een dag de twaalfde imam (de Mehdi) zal verschijnen om het goddelijke plan te volbrengen. Ook herdenken ze jaarlijks de Asjoera: de dood van Hussein bij Karbala.

In de meeste gevallen leven soennieten en sjiieten wel in harmonie met elkaar samen. De toenemende instabiliteit in het Midden-Oosten zet de twee groepen echter steeds vaker tegen elkaar op, waardoor de spanning soms in geweld omslaat.

Meer