Sociale vaardigheden wolf leidden tot samenwerking tussen hond en mens

De samenwerking tussen hond en mens gaat terug naar de sociale vaardigheden van wolven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Veterinary Medicine (Vetmeduni) in Wenen en het Wolf Science Center in Ernstbrunn. Met die boodschap gaat de studie van de Oostenrijkse wetenschappers in tegen eerdere theorieën, die aangeven dat de sociale vaardigheden tijdens het domesticatie-proces van de hond zijn opgebouwd.

Hypotheses die beweren dat wolven in vergelijking met honden slechts over beperkte sociale vaardigheden beschikken, stroken volgens de onderzoekers dan ook niet met het wetenschappelijk bewijs.

Coöperatieve partners

Algemeen aanvaarde domesticatie-hypotheses suggereren dat honden tolerant en attent zijn geworden door de inspanningen van de mens, die de dieren op deze eigenschappen zou hebben geselecteerd om coöperatieve partners te creëren,” zeggen de onderzoekers Friederike Range en Zsofia Viranyi, gedragswetenschappers aan de Vetmeduni.

“Het onderzoek toonde echter aan dat wolven, de voorouders van honden, minstens even veel aandacht hebben voor soortgenoten en voor de mens als honden. Deze sociale vaardigheden werden niet, zoals eerder werd gesuggereerd, tijdens de domesticatie verworven, maar waren al in de oorspronkelijke wolvenpopulatie aanwezig.”

Angst voor de mens

“Aangezien wolven al vanuit zichzelf tolerant, attent en behulpzaam zijn, kon de relatie van de dieren met hun roedel-partners de basis hebben gevormd voor de hedendaagse relatie tussen mens en hond,” benadrukken Range en Viranyi. “Een bijzondere selectie, althans op het gebied van sociale aandacht en tolerantie, is tijdens de domesticatie dan wellicht ook niet nodig gebleken.”

De onderzoekers zijn van mening dat de wolven sociaal niet minder aandachtig zijn dan honden. Honden zouden echter gemakkelijker met mensen samenwerken omdat ze de mens gemakkelijker als een sociale partner accepteren en gemakkelijker hun angst voor de mens zouden verliezen.

Sociale veerdigheden

Diverse gedragstests hebben volgens de Oostenrijkse wetenschappers aangetoond dat wolven en honden over heel vergelijkbaar sociale vaardigheden beschikken. Onder meer bleek dat zowel wolven als honden in staat waren om aan de hand van menselijke informatie verborgen voedsel te vinden.

Een ander onderzoek toonde aan dat wolven in staat zijn om de blik van de mensen te volgen, wat volgens Range en Viranyi aangeeft dat de dieren in staat zijn om zich mentaal in het perspectief van een ander wezen te verplaatsen. “Wolven zijn daarin bijzonder onderlegd,” aldus de onderzoekers. “Bovendien bleken wolven voor het openen van een doos veel betere imitatoren dan honden.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20