Snelst groeiende stad ter wereld ligt niet in Azië

De snelstgroeiende stad van de wereld situeert zich in Noord-Afrika. De Egyptische hoofdstad Caïro, die de voorbije zomer 22,9 miljoen inwoners telde, zal dit jaar immers met ongeveer 500.000 burgers aangroeien.Dat blijkt uit een rapport van Euromonitor International. Een stad zoals Shanghai in China zal tegelijkertijd slechts een uitbreiding met 400.000 inwoners kennen.Ook Peking (China), Jakarta (Indonesië) en Manila (Filipijnen) zullen dit jaar een aangroei met meer dan 300.000 inwoners tellen.De groei van Caïro wordt volgens experts vooral gedragen door een sterke ontvolking van het Egyptische platteland. Naast Caïro kent dan ook Alexandrië – met 4,9 miljoen inwoners de tweede grootste stad van Egypte – dit jaar een uitbreiding met 100.000 burgers.

Bevolkingsdruk

“Het mediterrane gebied zal tijdens het eerste kwart van deze eeuw het decor van een sterke verstedelijking worden,” gaf eerder al de onderzoekster Silvia Laria aan.”Gewag kan worden gemaakt van bijna 100 miljoen bijkomende stedelingen, waaronder 23 miljoen in Turkije, 36 miljoen in Egypte en telkens 10 miljoen in Algerije en Marokko. Deze regio’s zullen door grote sociale verschuivingen worden gekenmerkt.”Om te vermijden dat deze volksverhuizing zou uitmonden in de vorming van bidonvilles rond de grootstad, heeft de Egyptische overheid op het einde van de jaren zeventig van de voorbije eeuw al beslist tot de bouw van nieuwe satellietsteden om de bevolkingsdruk op Caïro in te dammen. Deze strategie is door de huidige Egyptische regering opnieuw als een prioriteit naar voor geschoven.Ook in andere steden uit de regio Groot-Caïro wordt een gelijkaardige trend opgetekend. Daarbij wordt opgemerkt dat ook het district Helwan het voorbije jaar twintigduizend bijkomende inwoners diende op te vangen.Een van de grote uitdagingen van deze volksverhuizing wordt het garanderen van voldoende watervoorziening, want een groot gedeelte van de oppervlakte van het land wordt ingenomen door woestijngebied.De totale wereldbevolking kent volgens Euromonitor International dit jaar een aangroei met 2 procent. (mah)