Smartphones trekken spoor van vernieling onder tieners

“Tieners die meer tijd dan gemiddeld achter een scherm doorbrengen voelen zich makkelijker ongelukkig en tieners die minder tijd dan gemiddeld achter dat scherm doorbrengen voelen zich makkelijker gelukkig. Er is niet één uitzondering.”

Tot die conclusie komt professor psychologie  Jean M. Twenge van de universiteit van San Diego in haar boek  iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy””and Completely Unprepared for Adulthood””and What That Means for the Rest of Us.  Ze onderzocht wat de impact van smartphones op het dagelijkse leven van tieners is. Een voorpublicatie van het boek verschijnt deze week in het magazine The Atlantic.

Een pad van sociale destructie

Smartphones zijn alomtegenwoordig binnen de tienerbevolking, maar laten een pad van sociale destructie achter, aldus Twenge, in een ontnuchterend relaas. Ze deed onderzoek naar het smartphone-gebruik van de generatie Z, dat is de leeftijdsgroep die volgt op de millennials. Onder de generatie Z worden jongeren gerekend die geboren zijn tussen 1995 en 2005.

Twenge komt tot een reeks onthutsende conclusies:

Tieners ‘daten’ nog amper

Amper 56% van de laatstejaars humaniora-studenten had in 2015 een afspraakje met een potentiële vriend(-in). Bij de babyboomers en de generatie X (dat is de generatie tussen de babyboomers en de millennials) was dat nog 85%.

Hun ontwikkelingsproces wordt sterk gehinderd

Twenge deed onderzoek naar het gedragspatroon (drinken, daten, rondhangen,…) van deze jongeren:

“18-jarigen gedragen zich meer zoals 15-jarigen dat vroeger deden en 15-jarigen als 13-jarigen van vorige generaties.”

Ze hebben meer vrije tijd, die ze graag… verspillen

“Omdat deze generatie minder vaak aan het werk is, beschikken ze over meer, niet minder vrije tijd dan generatie X. Die brengen ze door met hun smartphone, in hun kamer, alleen en vaak gefrustreerd.”

Tussen 2000 en 2015 is het aantal tieners dat bijna dagelijks tijd doorbrengt met vrienden gedaald met meer dan 40%.

Tieners plegen minder moorden, maar vaker zelfmoord

” Wie meer dan drie uur per dag met elektronische gadgets doorbrengt heeft 35% meer kans om een risico op zelfmoord te ontwikkelen. Sinds 2007 gaat de moordratio onder tieners naar omlaag, terwijl de zelfmoordratio toeneemt.”

Meisjes zijn er slechtst aan toe

“48% meer meisjes voelden zich in 2015 vaker uitgesloten dan in 2010. Bij de jongens was dat ‘slechts’ 27%. Drie keer meer meisjes pleegden in 2015 zelfmoord in vergelijking met 2007. Bij de jongens was twee keer meer.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20