Waarom sluiten zo veel coffeeshops in Amsterdam?

In Amsterdam zijn nog 167 coffeeshops actief. Dat betekent nagenoeg een halvering tegenover het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw.

Het fenomeen moet worden toegeschreven aan het strengere beleid van de Nederlandse regering, die zich minder tolerant tegenover druggebruik opstelt. In Amsterdam vrezen hulpverleners en autoriteiten echter dat deze striktere aanpak er vooral voor zal zorgen dat ook het gebruik van softdrugs opnieuw in een criminele sfeer terecht zou kunnen komen. “Eerder al besliste de Nederlandse overheid om in zijn grensregio’s geen coffeeshops meer toe te laten,” betoogt het magazine The Economist. “Op die manier hoopten de autoriteiten het drugstoerisme te kunnen afremmen.” “Vervolgens werd ook de verkoop binnen een straal van tweehonderdvijftig meter rond een onderwijsinstelling verboden. Dat was ook de reden waarom eind vorig jaar de Mellow Yellow, de oudste coffeeshop van Amsterdam, de deuren diende te sluiten.” “Nog andere adressen werden gesloten wegens hun betrokkenheid bij criminele activiteiten. Een aantal bleek ook financieel niet langer het hoofd boven water te kunnen houden.”

Straatverkopers

“Er worden echter geen nieuwe vergunningen toegekend,” aldus nog The Economist. “Gesloten coffeeshops worden dan ook niet door nieuwe adressen vervangen. De resterende coffeeshops worden dan ook met een grotere vraag geconfronteerd.” Dat heeft volgens experts echter een aantal consequenties. Sommige coffeeshops zijn van een gezellig café geëvolueerd tot drukke verkooppunten, waardoor het personeel volgens woordvoerders van het opvangcentrum Jellinek vaak geen tijd meer heeft om gebruikers advies te verstrekken. Bovendien moet volgens diverse partijen worden gevreesd voor de terugkeer van de straatdealers, die vaak echter ook harddrugs proberen te verkopen. Door de grote vraag moeten bovendien meerdere leveringen per dag worden voorzien. Daardoor neemt ook het risico op overvallen toe, terwijl een aantal partijen voor de aankoop van de grotere voorraden zich ook tot criminele bendes zouden kunnen wenden. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20