Slechts in drie Europese landen duurt carrière minder lang dan in België

De professionele carrière van een Belgische werknemer duurt gemiddeld 32,6 jaar. Dat is één van de laagste cijfers van de hele Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.In de Europese Unie wordt een gemiddelde carrière van 35,4 jaar opgetekend. De langste loopbaan wordt genoteerd in Zweden, waar gemiddeld 41,2 jaar wordt gewerkt, gevolgd door Nederland (39,9 jaar), Denemarken (39,2 jaar), Groot-Brittannië (38,6 jaar) en Duitsland (38 jaar).Alleen werknemers in Italië (30,7 jaar), Bulgarije (32,1 jaar) en Griekenland (32,3 jaar) werken minder lang dan hun Belgische collega’s. Ook Hongarije, Kroatië en Polen kennen een loopbaan van 32,6 jaar.De loopbaan is de Europese Unie sinds het midden van het voorbije decennium met 1,9 jaar gestegen. In België werd een groei met 1,2 jaar opgetekend.Bij de Europese vrouwen diende daarbij een stijging met 2,6 jaar tot 32,8 jaar worden opgetekend. Bij mannen is er daarentegen sprake van een toename met 1,2 jaar tot 37,9 jaar. In België wordt bij de vrouwelijke carrière een stijging met 2,3 jaar tot 30,4 jaar gemeld, terwijl bij de mannen sprake is van een status-quo op 34,6 jaar.

Litouwen

In Malta kende de duur van de carrière de grootste stijging (5,1 jaar), gevolgd door Hongarije (4,2 jaar), Luxemburg (3,1 jaar), Estland (3 jaar) en Litouwen (2,9 jaar). De kleinste stijging werd genoteerd in Denemarken (0,2 jaar), gevolgd door Portugal (0,3 jaar) en Ierland (0,4 jaar).De langere carrière is volgens Eurostat vooral te wijten aan de toename van de vrouwelijke arbeidsloopbaan. Daarbij is in Malta sprake van een stijging met 8,6 jaar, gevolgd door Spanje (5,1 jaar), Luxemburg (4,7 jaar), Hongarije (4 jaar) en Cyprus (3,6 jaar).Anderzijds blijkt in Cyprus de mannelijke loopbaan sinds het midden van het voorbije decennium met 1,9 jaar te zijn ingekrompen, gevolgd door Griekenland (1,4 jaar), Ierland (1 jaar), Spanje (0,7 jaar) en Portugal (0,6 jaar).Alleen in Litouwen kennen vrouwen een langere carrière dan mannen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20