Scandinavië is Europa’s groene leider

Uit een nieuw onderzoek van het Zweedse zonne-energiebedrijf Hemsol blijkt dat Noorwegen het groenste land van Europa is. Het land spant de kroon dankzij het hoge aandeel hernieuwbare energie in 2022, ondanks de hoge kooldioxide-uitstoot per hoofd van de bevolking en de grote oppervlakte landbouwgrond. IJsland heeft het hoogste aandeel hernieuwbare energie van heel Europa, waardoor het land op de vierde plaats eindigde.

Het onderzoek gebruikte gegevens van het Europees Milieuagentschap, het Odyssee-Mure Project en het Energie-instituut om een index te maken met factoren zoals het aandeel hernieuwbare energie, recyclingpercentages en kooldioxide-emissies, om uit te zoeken welk Europees land als het ‘groenste’ en milieuvriendelijkste kan worden beschouwd.

Noorwegen wil tussen 2045 en 2055 een netto kooldioxide-uitstoot van nul te bereiken en tegelijkertijd de uitstoot van andere broeikasgassen in hetzelfde tijdsbestek tot bijna nul te reduceren. De inzet van de Noorse regering voor duurzaamheid stopt niet bij de grenzen van het eigen land; er is een internationale verbintenis om ervoor te zorgen dat veel ontwikkelingslanden toegang kunnen krijgen tot schone en duurzame energie via zowel bilaterale als multilaterale overeenkomsten, evenals de toezegging van 3 miljard Noorse kroon per jaar om te helpen bij het redden van de tropische bossen van de wereld en tegelijkertijd de levensomstandigheden te verbeteren van degenen die leven van, in en nabij de bossen.

Oostenrijk is tweede

Op de tweede plaats komt Oostenrijk, dat het hoogste aandeel passagiersvervoer met het openbaar vervoer in Europa heeft. Oostenrijk scoort het op één na hoogste recyclingpercentage, maar staat op de zesde plaats wat betreft kooldioxide-uitstoot.

Finland staat op de derde plaats. De Finse regering heeft onlangs een nieuwe klimaatwet aangenomen, waarin herziene emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2050 zijn vastgelegd. De gestelde doelen omvatten een reductie van 60% in 2030, 80% in 2040 en een doelstelling van 90%, met een streven naar 95%, in 2050, allemaal gemeten ten opzichte van de niveaus van 1990. Volgens de bepalingen van de nieuwe wet moet Finland in 2035 koolstofneutraal zijn.

IJsland streeft naar koolstofneutraliteit vóór 2040 en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% tegen 2030. Om deze doelstellingen te bereiken, vertrouwt IJsland op zijn belangrijkste beleidsinstrument, een Klimaatactieplan dat in 2020 is bijgewerkt en waarin 48 specifieke acties worden beschreven om de uitstoot te verminderen en koolstofneutraliteit te bereiken.

De top vijf wordt afgesloten door Zweden, dat een groot bosareaal heeft en het op één na beste aandeel in het gebruik van hernieuwbare energie. Zweden heeft zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2045 de netto-uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te hebben geëlimineerd. Om dit doel te bereiken is in een resolutie vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in Zweden in 2045 minimaal 85% lager moet zijn dan in 1990.

Noord-Europa

William Bergmark, oprichter van Hemsol, noemt het interessant om te zien dat zes van de landen in de top 10 Noord-Europees zijn en dat alle Scandinavische landen in de top vijf staan. “Dit getuigt van hun inzet voor het milieu, meer dan welk ander land in Europa dan ook, en dit is te zien in de data en de praktische regelgeving die ze hebben ingevoerd, zowel in eigen land als op internationaal niveau.”

[Bron: Innovation Origins]

Meer